KRNOV | Senioři, kteří mají zájem o pronájem městského bytu, si mohou podat žádost o byt v komunitním domě pro seniory v Bruntálské ulici. Dům vznikl v roce 2020 přestavbou jedné z budov bývalé školy v Kostelci. Nachází se v něm deset bytů 1+0 s podlahovou plochou kolem čtyřiceti metrů čtverečních, sdílené prostory a technické zázemí. Do domu se vchází přes dlážděnou plochu se zelení a lavičkami, v letošním roce město zahájí úpravu veřejného prostranství nacházejícího se za domem.

Foto: ilustrační – Pixabay

V současné době sice máme všechny byty obsazeny, ale žádosti přijímáme průběžně. V průběhu loňského roku se například uvolnily tři byty,“ uvedl Jaromír Parma z oddělení pronájmů a prodejů, který přijímá žádosti občanů. Ti kromě věku 60 a více let musí splňovat i další podmínky. Například musejí mít nepřetržitý trvalý pobyt v Krnově minimálně tři roky před podáním žádosti. Další podmínka se týká příjmu. „Průměrný čistý příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy by neměl přesáhnout jeden násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti, nebo 1,2 násobek v případě dvoučlenné domácnosti. Budoucí nájemníci také nesmějí k datu uzavření nájemní smlouvy mít ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt či mít družstevní podíl v bytovém družstvu. Bezdlužnost vůči městu je pak samozřejmostí, sdělil Jaromír Parma. Žadatel by rovněž neměl trpět psychózami nebo jinými psychickými poruchami, které ovlivňují soužití s okolím, a nesmí patřit mezi nespolehlivé nájemníky, kteří v posledním roce před podáním žádosti opustili městský nájemní byt z důvodu neobnovení nájemního vztahu ze strany města.

Formulář žádosti o přidělení bytu v domě v ulici Bruntálská 81 si zájemci mohou vyzvednout v oddělení pronájmů a prodejů, v kanceláři č. 424 u pana Jaromíra Parmy. Ten zájemcům poskytne bližší informace jak osobně, tak telefonicky na telefonním čísle 554 697 444, nebo prostřednictvím e -mailu: jparma@mukrnov.cz. Žádost si mohou podat také stávající žadatelé o byt v domech zvláštního určení, tedy v domech s pečovatelskou službou.

Zdroj: MěÚ Krnov