KRNOV |  1. května si Česká republika připomíná významné výročí 20 let od vstupu do Evropské unie. Tato událost otevřela nové možnosti a přinesla řadu výhod také městům a obcím, které ze společného rozpočtu EU čerpaly a čerpají množství peněz na své projekty. Mezi města, v nichž pomohly evropské finanční prostředky zvýšit kvalitu života, patří i Krnov. 

Foto: MěÚ Krnov

Bez podpory z fondů EU by realizace náročných a nezbytných investic znamenala mnohaleté úsilí a zátěž rozpočtu města. „Jen v letech 2006 až 2010 získal Krnov z evropských fondů na velké investice, ale i na malé projekty zejména v rámci přeshraniční spolupráce s polskými partnery, více než 307 milionů korun. Určeny byly hlavně na technickou vybavenost města. Došlo k modernizaci čistírny odpadních vod, budování dalších kilometrů kanalizace nebo plynofikaci,“ uvádí vedoucí odboru rozvoje města Monika Vyležíková.

Město maximálně využívalo a využívá evropské dotační zdroje k rozvoji a zvýšení atraktivity města. Opakovaně se mu daří získávat finance nejen na investice, ale také na vzdělávání, podporu sociální práce, prevenci kriminality, podporu turistického informačního centra a cestovního ruchu. „Dvě stě milionů korun z Evropské unie, které město získalo v posledních deseti letech, pomohlo realizovat například energetické úspory ve školách a městských bytových domech, aktivity vedoucí k sociálnímu začleňování osob ohrožených ztrátou bydlení, rozvoj turismu v česko-polském příhraničí a podílejí se také na rozvoji vzdělávání na území Krnovska. S jejich pomocí byly zpracovány strategie a koncepce pro město Krnov nebo Územní studie krajiny ORP Krnov,“ vyjmenovala Monika Vyležíková.

K velkým investicím, na jejichž realizaci městu významně Evropská unie rovněž přispěla, patří rekonstrukce Flemmichovy vily, výstavba cyklostezek ve městě, rekonstrukce sídla sociálních služeb Slezské diakonie v Hlubčické ulici, rekonstrukce bytového domu Stará 7, v němž vzniklo devět sociálních bytů pro osoby v bytové nouzi, nebo nedávná revitalizace bývalé vojenské střelnice v Chomýži.

Zdroj: MěÚ Krnov