KRNOV | V pondělí 1. července bude v Seifertově ulici zahájena úprava uličního prostoru včetně chodníků, která zahrnuje vybudování zvýšené plochy křižovatky s ulicí Máchova a zpomalovacích prahů v místech napojení na ulice Albrechtická a Maxima Gorkého. Součástí akce, jejímž cílem je zklidnění automobilové dopravy v okolí Základní školy Janáčkovo náměstí, jsou i změny dopravního značení v území vymezeném ulicemi Albrechtická, Seifertova, M. Gorkého a Rooseveltova.

Foto: ilustrační Pixabay

Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku části Seifertovy ulice mezi ulicemi Albrechtická a Maxima Gorkého. „Silniční správní úřad stanovil objízdnou trasu, která vede po ulicích I. P. Pavlova a Svatopluka Čecha. Vjezd do Seifertovy ulice bude umožněn dopravní obsluze, kromě vozidel integrovaného záchranného systému tedy i místním obyvatelům, ale pouze z ulice Maxima Gorkého. Jednosměrná komunikace na východní straně Janáčkova náměstí bude po dobu stavby zaslepena a zobousměrněna s výjezdem po ulici Křižkovského ve směru do ulice Maxima Gorkého,“ popsal přechodné dopravní řešení koordinátor městské mobility Michael Cestr. Přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty v oblasti křižovatky ulic Seifertova a Albrechtická bude uzavřen s vyznačením obchozí trasy kolem pracovního místa přes ulici Seifertova. Pohyb chodců v prostoru staveniště v oblasti křížení s ulicemi Máchova a Maxima Gorkého bude zajištěn.

Autobusová zastávka MHD „Krnov, Janáčkovo nám.“, kterou využívají linky 801 a 805, nebude obsloužena po celou dobu realizace stavby. Nejbližší zastávkou je „Krnov, nemocnice hl. brána“.

Kromě zpomalovacích prahů a vyvýšené křižovatky bude v lokalitě vyznačeno či vybudováno přes 70 parkovacích míst, přímo u školy vzniknou čtyři nová místa K+R (kiss and ride), která budou sloužit pro krátkodobé zastavení – výstup a nástup žáků. V celé oblasti bude zavedena zóna 30. V uličce vedoucí kolem hlavních vchodů do obou pavilonů školy již byla podle projektu zřízena plnohodnotná školní ulice s celodenním zákazem vjezdu všech motorových vozidel mimo zásobování, vozidel rezidentů a zaměstnanců školy. S výjimkou Seifertovy ulice bude v území zaveden jednosměrný provoz pro auta, naopak cyklisté projedou oběma směry, ve všech ulicích totiž budou vyznačeny cykloobousměrky.

Stavbu za 3,5 milionu korun bez DPH bude realizovat společnost Berkastav, termín dokončení je ve smlouvě stanoven na 23. srpna.

Leták – sdělení pro obyvatele (pdf)

Zdroj: MěÚ Krnov