KRNOV | Deset nových hnědých kontejnerů určených k ukládání kuchyňského odpadu bude už brzy rozmístěno v dalších částech Krnova. Po obyvatelích panelových domů v ulicích Budovatelů, Petrovická a Rooseveltova se dočkají i další obyvatelé.

Město se ke svozu biologicky rozložitelného kuchyňského odpadu připojilo počátkem loňského září v rámci projektu tridimgastro.cz společnosti Energy financial group. Do konce roku se podařilo vytřídit 7,48 tuny odpadu, který firma ve svozových nádobách převezla do svých bioplynové stanice v Rapotíně.

Zde byl zpracován na surový bioplyn, jenž se následně používá pro výrobu tepla, elektřiny a biometanu. „Od září do prosince se uskutečnilo celkem sedmnáct svozů, a to vždy ve čtvrtek. Cena za výsyp jedné popelnice činí 125 korun, zpracování tuny odpadu stojí 980 korun.

Celkem tak vloni radnice firmě zaplatila 40 495 korun,“ vypočítává Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb s tím, že takto investovaná částka se vyplatí, protože město se tak připravuje na zákonnou povinnost třídit biologicky rozložitelný gastroodpad plánovanou už na rok 2024. „K projektu jsme přistoupili nejen kvůli legislativním změnám, jež obcím ukládají zvýšit podíl třídění a odklonit využitelné složky ze směsného komunálního odpadu, ale také pro neustálý nárůst poplatků za uložení odpadu na skládky,“ vysvětluje.

Rada města proto už schválila smlouvu o pokračování spolupráce s firmou EFG, která se zavázala, že ceny pro letošní rok zůstanou stejné. A protože se Krnované žijící ve vybraných lokalitách brzy naučili speciální hnědé kontejnery využívat, přibydou nové. „Už na podzim jsme museli přidat jeden v Petrovické ulici, jelikož lidé třídili mnohem důsledněji, než jsme předpokládali.

Průměrně totiž v jedné nádobě v listopadu skončilo 40 kilogramů kuchyňského odpadu, po prosincovém mírném poklesu se nyní vracíme k těmto hodnotám. Vzhledem ke zkušenostem z jiných měst jsme přitom z počátku očekávali v průměru 15 až 20 kilogramů v nádobě s postupným nárůstem na 35 kilogramů. Krnovanům proto patří velká pochvala,“ říká Pavla Hájková a dodává, že lidé mohou do těchto popelnic dávat potraviny ve všech typech obalů kromě skla, jako například prošlý jogurt v kelímku, zkažený salám v obalu a dokonce i prošlé konzervy.

Zdroj: MěÚ Krnov