MSK | Ředitelství silnic a dálnic ČR prostřednictvím Správy Ostrava vybírá firmy určené k běžné údržbě silnic v Moravskoslezském kraji. Veřejná soutěž dodavatele kompletního servisu zahrnuje území okresů Bruntál, Opava, Ostrava, Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná.

Foto: ilustrační – Pixabay

Předmětem zakázky jsou práce spočívající v zajištění údržby silnic I. třídy včetně veškerého příslušenství. Součást odborného zajištění kvality a bezpečnosti silničního provozu je zakotveno v tuzemských zákonech, které musí být během spolupráce dodržovány.

Běžná údržba zahrnuje práce potřebné na základě výstupů z pravidelných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o čištění vozovek, odstraňování závad dopravního značení, údržbu krajnic či příkopů nebo mostů a součástí je také revize dopravního značení a dalšího příslušenství včetně čištění. Správa Ostrava předpokládá plnění zakázky nejen pomocí níže uvedené homologované výbavy:

  • samosběrné oboustranné zametače včetně nosiče
  • nákladní automobily s nosností min 6 t
  • lehké dodávkové automobily schopné tažení signalizačních vozíků
  • sady přenosného svislého dopravního značení
  • signalizační vozíky se světelnou šipkou
  • nákladní automobily doplněné hydraulickým jeřábem
  • zařízení pro operativní označování pracovních míst na směrově dělených silnicích
  • univerzální nosiče nářadí
  • kombinovaný čistič vpustí.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Více podobných zajímavostí najdete v předstihu také na krajském Twitteru ŘSD ČR: