KRNOV | Vsypová loučka na městském hřbitově, která slouží k ukládání zpopelněných lidských ostatků, získala důstojnější podobu. Na jejím okraji byl minulý týden umístěn žulový stůl, který slouží pro umísťování svíček a květin.

Foto: MěÚ Krnov

Stůl vznikl podle návrhu architekta Petra Košárka. Čekali jsme na něj dlouho, jelikož se jedná o velký kus žuly, který nebyl dlouho k sehnání. O výrobu stolu a jeho instalaci se postaral kameník Svatopluk Ručka,“ uvedl vedoucí oddělení komunálních služeb Pavel Jachymčák.   

Do šedého kamenného bloku je vsazený ocelový květník s vodou určený pro květinové dary, k umísťování svíček slouží podélná drážka, která je obložená černými žulovými deskami. „Přímo na blok by lidé svíčky klást neměli. Pokud se roztečou, zanechávají neodstranitelné skvrny,“ upozornil Pavel Jachymčák. Kromě stolu v prostoru přibyl kamenný pilíř s nápisem „vsypová loučka“ a další epitafní sloup, již třetí. Došlo také k přemístění lavičky „za roh“, aby nebyla přímo na očích příchozího a umožňovala nerušené rozjímání pozůstalého. Dohromady práce stály 400 tisíc korun bez DPH.

„Stůl v prostoru velmi chyběl. Lidé svíčky a květiny nechávali na zemi u epitafních sloupů se jmény, po obvodu loučky, nebo na loučku přímo vstupovali, což se nesmí. Teď by už k tomu docházet nemělo,“ řekla správkyně pohřebiště Ivana Špillerová. Zájem pozůstalých o vsyp popela zesnulého do předem vyhloubené jamky, která se následně zakryje drnem, roste a loučka je už z třetiny zaplněná.

„Vsypy jsou finančně nenáročné a hodně pozůstalých volí tuto variantu pohřbívání. Provádíme je většinou od dubna do konce října, než zamrzne půda. Každý vsyp má své konkrétní místo, které je určeno podle souřadnic umístěných po obvodu loučky,“ dodala Ivana Špillerová.

Správcem městského hřbitova jsou Technické služby Krnov, které se starají o běžnou údržbu a menší opravy. Letos k nim mimo jiné patřila oprava schodiště do obřadní síně nebo pořízení nové květinové výzdoby kaple, která nahradí tu starou v průběhu října. Pokračuje také oprava hřbitovní zdi ze strany ulice Hřbitovní a do konce roku ještě budeme likvidovat opuštěná hrobová místa. Pravděpodobně se bude jednat o deset až patnáct míst, uvedl Mojmír Lindovský z Technických služeb Krnov. Ročně si neprodlouží nájem hrobového místa desítky lidí. Když tak neučiní ani do jednoho roku ode dne vyvěšení „Oznámení o nezaplaceném nájmu hrobových míst“, nabídne správce pohřebiště hrobové místo jinému nájemci.

Foto: MěÚ Krnov