KRNOV | Bezpečnostní vazba v koruně památného buku na náměstí Míru projde kontrolou. Odborná firma ji zajistí ještě v letošním roce.

Foto: MěÚ Krnov

„Jelikož se na kořenech stromu řadu let objevuje dřevokazná houba vějířovec obrovský, která má vliv na vitalitu dřeviny, budou tento týden také provedeny každoroční tahové zkoušky, jimiž pravidelně kontrolujeme rozsah poškození kořenového systému. Hodnota stability vycházející z provedených testů se od roku 2016, kdy byly provedeny poprvé, liší jen v řádech procent, proto předpokládáme, že ani v letošním roce nedojde k radikální změně,“ říká Dušan Martiník z oddělení komunálních služeb.

Vějířovec obrovský nejčastěji parazituje na kořenech a bázích kmenů přestárlých buků. „Houba způsobuje bílou intezivní hnilobu kořenů a hrozí riziko vyvrácení dřeviny. Přesto jsem dosud vývrat takto napadené dřeviny neviděl, spíš uschnutí stromu vstoje. Toto bude asi i případ našeho památného stromu,“ upřesňuje Dušan Martiník.

Buk lesní na náměstí Míru byl vyhlášen památným stromem v roce 1994. Jeho stáří je odhadováno na 150 až 200 let. Je vysoký 212 metrů, obvod kmene ve výšce 1,3 metru je 374 centimetrů.

Zdroj: MěÚ Krnov