KRNOV | Ve Smetanových sadech tento týden začne odborná firma testovat stromů tahovou zkouškou, která upozorní na rizika případného vývratu stromu. Zkoušky se budou provádět u 14 starých lip, které rostou na jedné z hlavních promenád mezi dvěma základními školami. Měření přijde na 116 tisíc korun bez DPH.

Foto: MěÚ Krnov

„Tahové zkoušky jsou nejkomplexnější metodou pro zjištění stability stromu. V koruně stromu se instaluje zařízení, které umožňuje zatížit strom silou do 3200 kilogramů, což simuluje rychlost větru při vichřici. Dále jsou na stromě umístěna čidla, která jsou spolu s tahoměrem napojena na notebook. Čidla u země nám ukazují, jak moc se strom nakloní, a čidla na kmeni měří, jak kmen nápor snáší a zda nedochází ke zborcení dřeva,“ popisuje Dušan Martiník z odboru životního prostředí. Ze zjištěných údajů, a při znalosti materiálových vlastností dřeva, se následně vypočte skutečná odolnost stromu proti vyvrácení kmene. „Na základě vyhodnocení měření získáme prognózu, z níž budeme vycházet v další péči o tyto stromy,“ dodává Dušan Martiník.

Zatím poslední přístrojová diagnostika vzrostlých stromů ve Smetanových sadech se uskutečnila v letech 2015 a 2016. Vyplynulo z ní, že tři stromy z celkem dvaadvaceti měřených jsou mírně rizikové. Byla proto u nich provedena opatření pro zvýšení bezpečnosti – sesazovací řezy.

Zdroj: MěÚ Krnov

top