KRNOV | K nepopulárnímu kroku město přistoupilo kvůli rostoucímu množství případů, kdy v krnovských sběrných dvorech odkládají odpad obyvatelé okolních měst a obcí. Přitom tato služba, která je poskytována zdarma, je určena pouze místním občanům, kteří přispívají na provoz městského systému odpadového hospodářství úhradou poplatku za komunální odpad.

Foto: Pixabay

„Dokazovat, že bydlím v Krnově, bude pro mnoho lidí nepříjemné, nyní ale vlastně doplácejí na cizí na odpad. Od opatření si slibujeme snížení množství odpadu odevzdávaného do sběrných dvorů a tedy i snížení nákladů na jeho likvidaci,“ uvádí vedoucí oddělení komunálních služeb Pavel Jachymčák.

V Krnově jsou občanům k dispozici tři sběrné dvory, a to v ulicích Karáskova, Opavská a Bruntálská. Otevřeny jsou od pondělí do neděle od 8.30 do 17.00 hodin. Od obyvatel Krnova přijímají plasty, papír, lepenku, sklo, nebezpečné odpady, bioodpady, kovy a elektrozařízení. Dvory v ulicích Opavská a Bruntálská také objemné odpady. Ojeté pneumatiky z kapacitních důvodů přijímá pouze sběrný dvůr v Opavské ulici.

Roční náklady na provoz sběrných dvorů se pohybují kolem šesti milionů korun.

Zdroj: MěÚ Krnov