KRNOV | Když se podaří osobu, která odložila odpad mimo vyhrazená místa, ztotožnit, čeká jí následující: „Nejprve ji vysvětlíme, co udělala špatně a proč je nutné odpad odkládat na určená místa. Následuje uklizení nepořádku a případně udělení pokuty, nebo dojde k zahájení správního řízení o přestupku,“ přibližuje Pavla Hájková.

Foto: MěÚ Krnov

Také proto, aby se přistižení provinilci při konfrontaci nemohli vymlouvat, začaly být přímo na kontejnery umísťovány informace o správném nakládání s odpady. Ten má být umisťován do kontejnerů nebo do sběrných dvorů, které navíc v případě objemného i nebezpečného odpadu představují jedinou možnost, jak se ho legálně zbavit. Dvory v ulicích Karáskova, Bruntálská a Opavská jsou otevřeny denně, včetně sobot a nedělí. „Čisté a funkční předměty, které by ještě mohly sloužit jiným, lze odevzdat do re-use centra ve Vaškově ulici,“ doplňuje Pavla Hájková a na závěr optimisticky dodává:

„Samozřejmě je také mnoho lidí, kterým není lhostejné, jak to nejen v okolí kontejnerů vypadá. Často je možné je potkat s pytli plnými odpadků, které posbírali třeba během procházky. Těm patří naše velké poděkování.“

Zdroj: MěÚ Krnov