KRNOV | Městský úřad v Krnově nabízí občanům novou službu, a to 3D vizualizaci vnitřních prostor úřadu včetně on-line navigace do kanceláře konkrétního pracoviště či pracovníka. Zájemci najdou 3D sken na adrese mukrnov.iv.navvis.com, nejpozději na začátku nového roku jim bude k dispozici také v informačním kiosku umístěném v přízemí radnice, hned za hlavními dveřmi.

Foto: MěÚ Krnov

„Jde o obdobu Panoramy od Mapy.cz a Street View od Googlu, ale včetně navigace. Technologie nabízí možnost hledání pracovníků městského úřadu podle jména, funkce, e-mailu či telefonního čísla a nasměrování do jejich kanceláří od hlavního vchodu do budovy. Je možné ji využít také pro hledání WC pro klienty úřadu, výtahu, zasedací místnosti či umístění AED defibrilátoru. Interně můžeme systém využívat také pro další účely, jako je například evidence hasicích přístrojů, hledání únikových cest a podobně,“ uvedl Tomáš Indruch z oddělení informatiky s tím, že Městský úřad v Krnově by měl být prvním úřadem v ČR, který tuto technologii využívá pro usnadnění orientace občanů v úřednických budovách.

Použití služby je intuitivní, prohlížet si úřad uvnitř je možné na počítačích i mobilních zařízeních, u nichž je ale ovládání trochu odlišné. V obou případech lze pro přepínání mezi patry použít menu, které se nachází na obrazovce vpravo.

Za 3D sken, cloudové úložiště a kiosek město zaplatilo celkem 160 tisíc korun bez DPH. „Pokud se technologie osvědčí, je možné přidat 3D skeny dalších objektů města sloužících veřejnosti, třeba kina, divadla, střediska volného času nebo knihovny,“ uzavřel Tomáš Indruch.

Zdroj: MěÚ Krnov