KRNOV | Jde o jeden z projektů letošního participativního rozpočtu. Práce budou probíhat za příznivých povětrnostních podmínek v pracovních dnech v době od 7 do 13 hodin a od 14  do 18 hodin, a to minimálně do konce července. Kvůli nutnosti použití plošiny bude parkování ve vnitrobloku omezené.

Foto: MěÚ Krnov

„Jedná se o mural nazvaný Strážkyně, kdy by měla vzniknout malba na štítové stěně bytového domu na náměstí Hrdinů 10, a projekt nazvaný Ptáčkodlab, jenž počítá s rozmístěním krmítek v různých lokalitách Krnova,“ přibližuje referentka ekonomiky a projektů Radka Zdráhalová s tím, že druhý návrh se dočká naplnění „nad plán“ autorky. „Navrhovatelka totiž předložila požadavek na umístění sedmi kusů krmítek, a to na SPC u bloků H a D, u řeckého památníku a Rákosníčkova hřiště, v ulicích Hlubčická a Dobrovského a na náměstí Míru. Protože však pracovní tým nakonec rozhodl, že bude do výroby zadáno deset kusů, obracíme se na veřejnost s žádostí pro vytipování vhodné lokality pro další tři. Své návrhy lidé mohou posílat na e-mailovou adresu rzdrahalova@mukrnov.cz,“ upřesňuje.

Foto: MěÚ Krnov