KRNOV | Tentokrát bez hlasování se obejde osmý ročník participativního rozpočtu. Důvod je prostý: navrhovatelé letos přihlásili celkem čtyři projekty, přičemž dva musely být vyloučeny pro nesplnění podmínek zadání, stejný počet pracovní tým vyhodnotil jako realizovatelné. A protože jejich rozpočet po sečtení nepřekročil vyčleněnou částku jednoho milionu korun, dočkají se autorky realizace svých návrhů bez rozhodování veřejnosti.

Foto: Vizualizace

„Jedná se o mural nazvaný Strážkyně, kdy by měla vzniknout malba na štítové stěně bytového domu na náměstí Hrdinů 10, a projekt nazvaný Ptáčkodlab, jenž počítá s rozmístěním krmítek v různých lokalitách Krnova,“ přibližuje referentka ekonomiky a projektů Radka Zdráhalová s tím, že druhý návrh se dočká naplnění „nad plán“ autorky. „Navrhovatelka totiž předložila požadavek na umístění sedmi kusů krmítek, a to na SPC u bloků H a D, u řeckého památníku a Rákosníčkova hřiště, v ulicích Hlubčická a Dobrovského a na náměstí Míru. Protože však pracovní tým nakonec rozhodl, že bude do výroby zadáno deset kusů, obracíme se na veřejnost s žádostí pro vytipování vhodné lokality pro další tři. Své návrhy lidé mohou posílat na e-mailovou adresu rzdrahalova@mukrnov.cz,“ upřesňuje.

Bez šance na realizaci někdy v budoucnu však není jeden ze zamítnutých návrhů. „Jedná se o projekt Obnova Švédského kříže. Ten byl vyřazen z posuzování, protože parcela, na které se kříž nachází, není ve vlastnictví města, ale Státního pozemkového úřadu. Jeho bruntálské pobočce proto byla postoupena žádost a po vyjádření vlastníka k možné obnově se město může návrhem zabývat,“ vysvětluje Radka Zdráhalová a dodává, že poslední přihlášený projekt navrhující vznik trailových tras v příměstském lese se potýkal s podobným problémem. Byl totiž vyřazen nejen pro neúplnost zpracování, ale i kvůli výběru nevhodné lokality, kdy se jednalo o kategorii lesa zvláštního určení se zvýšenou rekreační funkcí.

Pokud vše půjde podle plánu, měli by o převedení peněz na projekty hlasovat zastupitelé na svém červnovém zasedání a následně by už nemělo nic bránit jejich realizaci.

Zdroj: MěÚ Krnov