KRNOV | Za poslední tři měsíce loňského roku občané Krnova vyprodukovali o 171 tun méně směsného odpadu, než ve stejném období roku předchozího. Zatímco v roce 2022 bylo na skládku v Holasovicích uloženo 1 103 tun odpadu, vloni to bylo 931 tun.

Foto: MěÚ Krnov

 Jde o příznivý zvrat, který přičítáme změně ve třídění a svozu odpadu zavedené od října. Spočívá v pečlivějším třídění papíru a plastů do nádob, které obyvatelé rodinných domů a menších bytových domů od města obdrželi zdarma, a ve snížení četnosti svozu směsného odpadu. Ten je svážen jednou za 14 dnů namísto jednou týdně. Je to skvělý výsledek občanů, kteří se již do nového systému zapojili, a my jim za jejich odhodlání a vstřícnost moc děkujeme, uvádí Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb.

Nový způsob třídění a svozu odpadu má motivovat obyvatele města ke snižování směsného odpadu. Podle platné legislativy musí město do roku 2030 zásadně omezit jeho skládkování, přičemž na skládku nesmí být uloženy recyklovatelné a biologicky rozložitelné odpady. Navíc už v roce 2025 musí vytřídit minimálně 60 procent odpadů.

„Jak předloni ukázal rozbor krnovského směsného odpadu, pokud budeme svědomitě třídit, jsme schopni tuto povinnost splnit. Důkazem lepšího třídění jsou i čísla z posledního čtvrtletí loňského roku. Množství vytříděného plastu se zvýšilo o 9,75 tuny, papíru bylo více o 9,5 tuny,“ říká Pavla Hájková.

Obyvatelé rodinných domů a menších bytových domů, kteří se dosud do nového systému nezapojili, si stále mohou objednat do své domácnosti nádoby na plast, papír či bioodpad. Jedná se o nádoby o objemu 240 litrů. Na bioodpad je celohnědá, na plast a papír černá s barevným klipem na víku. Je možné objednat všechny tři druhy popelnic, ale také pouze vybraný druh, například na plast či bioodpad.

Zdroj: MěÚ Krnov