KRNOV | Na Hlavním náměstí se do 14 hodin konala analýza směsného komunálního odpadu, která by měla ukázat, kde mají Krnované rezervy v třídění odpadů.

Foto: MěÚ Krnov

„Analyzovaný vzorek, který tvoří přibližně 500 kg směsného komunálního odpadu, bude vysypán na plachtu rozprostřenou na zpevněné ploše vedle budovy radnice a pracovníci odborné firmy ho roztřídí na jednotlivé složky, jako je bioodpad, plasty, papír, kovy a další. Cílem je zjistit, co vše se nachází ve směsném odpadu, a případně odhalit další potenciál pro separaci odpadu,“ řekla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb a dodává, že z akce bude pořízeno edukativní video dostupné veřejnosti.

Další akcí, která má upozornit na správné třídění odpadů, je výstava Brána recyklace, která se koná v budovách městského úřadu do 6. května. Představuje širokou škálu předmětů vyrobených z recyklovaných materiálů. „Od předmětů běžné denní potřeby, až po ty netradiční. Vytříděný odpad totiž není jen pouhým odpadem, ale cennou surovinou, která se dá využít na výrobu nových věcí,“ uvedla Pavla Hájková

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov