KRNOV |Tento týden byla dokončena rekonstrukce jednosměrné komunikace před zdravotnickou školou na Husově náměstí. Práce zahrnovaly obnovu povrchu komunikace, rekonstrukci přilehlého chodníku a zdvojnásobení počtu parkovacích míst. Celkem je řidičům k dispozici 22 šikmých parkovacích stání, z toho dvě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Foto: MěÚ Krnov