KRNOV | Byla zahájena rekonstrukce jednosměrné komunikace před zdravotnickou školou na Husově náměstí.

Foto: Ilustrační STA Bruntálsko

Stavební práce zahrnují obnovu povrchu komunikace, rekonstrukci přilehlého chodníku a zdvojnásobení počtu parkovacích míst. Celkem bude zřízeno 22 šikmých parkovacích stání, z toho dvě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Povrchy všech ploch budou korespondovat se vzhledem navazující Mikulášské ulice.

Zdroj: MěÚ Krnov