KRNOV | V Chářovské ulici probíhá výstavba parkovacího zálivu podél komunikace, a to v délce 760 metrů. Jeho součástí jsou i stávající vjezdy k nemovitostem, které budou předlážděny. Práce za 4,2 milionu korun včetně DPH provádí společnost Berkastav, předat hotové dílo by měla do konce listopadu.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Parkovací záliv, který má celkovou plochu 1 045 metrů čtverečních, je navržen z betonové dlažby, plocha kolem něj bude oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem obrubníku parkovacích ploch je stanovena na půl metru,“ uvádí Martina Marčanová z odboru investic a správy majetku.

Vybudováním parkovacího zálivu práce v Chářovské ulici neskončí. Stavbaři se tam v budoucnu ještě vrátí a vybudují deset parkovacích stání u garáží naproti firmy Aledeto. „Je to reakce na požadavek občanů na navýšení počtu parkovacích míst. V současné době si necháváme zpracovat projekt a je podána žádost o koordinované stanovisko,“ říká Martina Marčanová. V původním projektu se v těchto místech počítalo s dvěma parkovacími místy u domu Chářovská 51. Z dotazníkového šetření, které město provádělo před rekonstrukcí ulice, ale o ně žádal pouze jeden respondent, a to nikoli obyvatel domu, před kterým by vznikly. „Proto jsme vyšli vstříc tomu, kdo má plochu pod okny, a ta byla zatravněna. Nyní přišla na úřad petice, v níž lidé žádají buď tato dvě konkrétní místa, nebo navýšit počet parkovacích míst jinde,“ upřesňuje Martina Marčanová.

Rekonstrukce Chářovské ulice, od křižovatky s ulicí Čsl. armády po most přes řeku Opavu v Sokolovské ulici, byla zahájena v srpnu loňského roku a k jejímu dokončení došlo letos v červnu. Nová je komunikace v délce 1,4 kilometru i chodníky. Oprava, kterou prováděla firma Berkastav, stála více než 25 milionů korun, z toho 12 milionů korun městu Krnovu poskytl formou dotace Moravskoslezský kraj.

Oprava Chářovské ulice byla plánována od roku 2017, kdy zde město rekonstruovalo kanalizaci. Problémem však byly vlastnické vztahy. Silnice patřila kraji a stála na okraji jeho zájmu. Tehdejší vedení Krnova proto přišlo s návrhem, že město zpracuje projekt na rekonstrukci a silnici opraví, ovšem za podmínky, že kraj převede komunikaci do majetku města a bude se finančně podílet na realizaci rekonstrukce, což bylo krajem akceptováno.

Zdroj: MSK