KRNOV | Zastupitelstvo města na svém zasedání 8. února schválilo uzavření darovací smlouvy s TJ Lokomotiva Krnov. Účelově vázaný dar do výše maximálně jednoho milionu korun je poskytován jako podpora činnosti tohoto spolku a jeho účelem je zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci sportovní haly v Kostelci, která je majetkem TJ Lokomotiva Krnov. 

Foto: MěÚ Krnov

Projekt má být zpracován v rozsahu, který povede k odstranění stávajícího špatného stavebně technického stavu sportovní haly a jejího zázemí.