KRNOV | Ani po šesti letech od chvíle, kdy z podstavce u železniční stanice Krnov byla odvezena parní lokomotiva, se město nevzdává naděje na její návrat. Po změnách ve vedení společnosti České dráhy nyní opět žádá, aby se z objektu základny Klubu historie kolejové dopravy v Kněževsi na Rakovnicku vrátila na původní místo.

Foto: MěÚ Krnov

„Už v loňském roce jsme oficiálně deklarovali náš zájem o navrácení lokomotivy. Kvůli nevyjasněným vlastnickým vztahům ale jednání nepostoupila a mašinka měla jít do dražby. K ní však nedošlo a proto jsme v polovině února opět České dráhy požádali o stanovisko, za jakých podmínek by k jejímu návratu mohlo dojít,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

V Krnově se lokomotiva ocitla v říjnu 1972. Podle kroniky se jednalo o dar železničářů z krnovského uzlu ČSD městu. Ke slavnostnímu předání symbolické lokomotivy a jejímu umístění na zděný podstavec vedle nádraží v tehdejší Leninově ulici došlo u příležitosti stého výročí zahájení železničního provozu v Krnově. Šlo o vyřazenou průmyslovou parní lokomotivu ČKD Praha typ 1435 BS 200 z roku 195​5, původně využívanou v Chemických závodech Ostrava. Lokomotivní pomník se pak na více než čtyřicet let stal symbolem krnovské železniční stanice.

V devadesátých letech minulého století ale začala postupná devastace lokomotivy sběrači kovů, v okolí se scházeli nepřizpůsobiví občané a město Krnov v roce 2014 požádalo České dráhy, jakožto vlastníka pozemku, aby zjednaly pořádek v okolí pomníku. Státní podnik úklid pojal po svém a k překvapení tehdejšího vedení města i Krnovanů nedošlo k pouhému zkulturnění prostranství. Lokomotivu, která byla ve velmi špatném stavu, železničáři demontovali a převezli do Depa historických vozidel v Lužné na Rakovnicku, odkud později putovala do základny Klubu historie kolejové dopravy v Kněževsi, kde měla být vystavena v kolekci sbírky vozidel a čekat na kompletní obnovu. Podle informací z roku 2018 ji totiž chtěl klub odkoupit a uvést do vystavovatelného stavu.

Zatímco lokomotiva skončila v Čechách, v Krnově z pomníku zbyl jen podstavec a na něm část kolejového pole. Ani to už ale není pravda. „Kolejové pole obsahovalo historické kolejnice a klínové uchycení kolejnic na pražcích. O tuto historickou kombinaci projevilo zájem Železniční muzeum moravskoslezské v Ostravě, které ho vloni odebralo. Nyní je umístěno vedle muzea, které sídlí ve výpravní budově železniční stanice Ostrava střed, a stojí na něm jiná parní lokomotiva,“ řekl tajemník Městského úřadu v Krnově Igor Kozelek.

Zdroj: MěÚ Krnov