KRNOV | Společnost Krnovské vodovody a kanalizace (KVaK) v letošním roce slaví 30 let trvání. Založena byla k 1. 1. 1994 městem Krnovem, které i po třech desetiletích je stále jejím jediným společníkem. 

Foto: Plakát akce

„Třicet let existence si zaslouží připomenutí. U této příležitosti jsme pro veřejnost připravili dny otevřených dveří, které se uskuteční od středy 12. do pátku 14. června. Zájemci budou mít možnost navštívit čistírnu odpadních vod, úpravnu vody Zlatá Opavice i areál společnosti v ulici Maxima Gorkého,“ uvádí jednatel společnosti Libor Staněk.

Prohlídky čistírny odpadních vod, která se nachází v sousedství Petrova rybníka, se uskuteční ve středu 12. června v 9.00, 11.00 a v 15.00 hodin. Úpravnu vody Zlatá Opavice mohou zájemci navštívit ve čtvrtek 13. června v 9.00, 11.00 a v 15.00 hodin. Areál na adrese Maxima Gorkého 11 bude pro veřejnost otevřen v pátek 14. června od 8.00 do 12.00 hodin.

„V rámci oslav jsme uspořádali také výtvarnou soutěž pro děti ze základních škol a víceletého gymnázia, jejíž vyhodnocení proběhne v pátek 14. června dopoledne v sídle naší společnosti,“ upřesňuje Libor Staněk.

Společnost KVaK vznikla na počátku 90. let v rámci druhé vlny privatizace státního majetku. „Obce tehdy získaly infrastrukturální majetek na svém území a bylo pro ně výhodné a snadné ho vložit do společností, které navíc získávaly i provozní majetek, jenž byl městům odmítnut,“ říká bývalá jednatelka KVaK Eva Šindelářová, která v té době již měla za sebou dvacetiletou zkušenost ve vodárenském podniku a také reálnou představu o tom, jak by město mohlo získaný majetek provozovat ve své režii. „Tomuto záměru pomohl výrazně také fakt, že máme dva vlastní zdroje pitné vody i čistírnu odpadních vod,“ dodává.

Tehdejší vedení města názor odborníků podpořilo. „Doporučení ponechat si majetek bylo také výsledkem studie, kterou jsme si nechali zpracovat nezávislou odbornou firmou. Případnému prodeji nebylo nakloněno ani zastupitelstvo města a tak jsme založili společnosti s ručením omezeným jak v případě vodovodů a kanalizací, tak lesní správy,“ uvádí bývalý starosta Bedřich Marek s tím, že tento model je výhodný jak z hlediska daňového, tak i z hlediska řízení a získávání dotací od státu. Zájemci o koupi vodovodů a kanalizací se přesto objevili. „Když jsme věděli, co je z dlouhodobého hlediska pro město a jeho obyvatele nejvýhodnější, tak nebylo příliš obtížné jim odpovídat ve smyslu výše uvedeného,“ upřesňuje.

Město Krnov prostřednictvím rady města disponuje všemi pravomocemi majitele, tudíž rozhoduje o ceně vodného a stočného, odvolává i jmenuje jednatele společnosti, rozhoduje o opravách majetku i dalších investicích a především o rozvoji a dalším směřování společnosti. „Nízká cena vodného a stočného v Krnově je důkazem toho, že naše společné rozhodnutí uzavřené před 30 lety bylo správné a je dodnes výhodné pro všechny občany i firmy působící na území Krnova,“ uzavírá Eva Šindelářová.

Zdroj: MěÚ Krnov