KRNOV | V Domově pro seniory v Krnově dnes slaví 100 let pan Karel Komínek, kterého si řada Krnovanů pamatuje z jeho dlouhé lékařské praxe, která trvala od roku 1950 do roku 2002.

Foto: MěÚ Krnov

Mezi gratulanty byli také místostarostka Monika Dudová, ředitel domova František Fojtík, Růžena Feketová z Aktivu pro občanské záležitosti města Krnova i zástupkyně České správy sociálního zabezpečení, která oslavenci předala přání od ministra práce a sociálních věcí.

Pan Komínek, který je stále velmi aktivní, nedělá mu problém práce s počítačem a holduje detektivkám, si s nimi rád popovídal a přidal pár historek ze života. Ať mu zdraví a vitalita dlouho vydrží!

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov

Foto: MěÚ Krnov