KRNOV | Významný den v životě každého dítěte je zápis do školy. Děti, které k 31. srpnu 2023 dovrší šestý rok věku, a ty, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky, by se k zápisu do prvního ročníku základních škol v Krnově pro školní rok 2023/2024 měly dostavit v pondělí 17. nebo v úterý 18. dubna, vždy od 14.00 do 17.00 hodin. Tento termín platí jak pro školy zřizované městem, tak pro MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie. V soukromé ZŠ Klíček, která má sídlo v Bruntálské ulici, se zápis koná ve středu 19. dubna od 13.30 do 17.00 hodin. 

Foto: ilustrační Pixabay

„Z našich statistik vyplývá, že k 31. srpnu letošního roku dovrší šestý rok věku 228 dětí s trvalým bydlištěm v Krnově. Zároveň s nimi by mělo k zápisu přijít také 65 dětí, které získaly v loňském roce odklad školní docházky,“ uvedla vedoucí oddělení školství a zdravotnictví Lenka Kumarci. K zápisu se dostaví také ukrajinské děti, pro něž na rozdíl od loňského roku už nebude vyhlašován zvláštní termín. „Počet ukrajinských dětí, které by měly nastoupit do první třídy a navštěvují některou z krnovských mateřských škol, je devět,“ doplnila vedoucí.

Školní docházka je ze zákona povinná a rodič či zákonný zástupce dítěte je proto povinen přihlásit dítě k zápisu. Zažitou formou je, že se rodič spolu s dítětem k zápisu dostaví v určenou dobu do základní školy podle školských obvodů, na něž je město rozděleno. „Letos dojde ke změně obvodů, novou vyhlášku, která zohledňuje demografický vývoj a vznik nové ulice v bývalých kasárnách, budou schvalovat zastupitelé 29. března,“ upozornila Lenka Kumarci. Rodiče mají právo si vybrat místo zápisu, bez ohledu na obvod. Příslušnost dítěte do obvodu školy je ale jedním z kritérií pro rozhodnutí o přijetí. V případě naplnění tříd se může stát, že dítě do rodičem vybrané školy nebude přijato a bude následně umístěno do školy, kde bude místo, a to bez ohledu na obvod.

U zápisu zákonný zástupce předkládá občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení o místě trvalého bydliště, pokud není shodné s trvalým bydlištěm zákonného zástupce. U žádosti o odklad či naopak o předčasné přijetí je nutné doložit do 31. 5. 2023 doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře či klinického psychologa. Zapsat dítě je nutné i tehdy, žije-li v zahraničí, a to elektronicky. Formuláře, které je třeba vyplnit, si lze stáhnout s předstihem z webových stránek škol a vypsat je předem. „Je velmi důležité, aby rodiče při zápisu uvedli podle skutečnosti, zda má jejich dítě přiznaná podpůrná opatření a potřebuje asistenta pedagoga. Tím zamezí situacím, kdy dítě při nástupu do školy asistenta nemá a jeho vyřízení trvá řadu měsíců, čímž dochází k negativnímu ovlivnění vzdělávání,“ řekla vedoucí.

Výsledky o přijetí se rodiče dozví z webových stránek škol nejpozději do pátku 21. dubna do 17.00 hodin.

Přípravné třídy

Město Krnov zřizuje přípravné třídy v ZŠ Smetanův okruh a nově v ZŠ Žižkova a ZŠ Dvořákův okruh. Jsou určeny dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přednostně jsou do nich přijímány děti s odkladem. Výhodou je individuální přístup, v třídách je nízký počet dětí, a to 10 až 15. Dítě může docházet také do školní družiny, školní jídelny či kroužků ve škole. Předností je rovněž existence školského poradenského pracoviště na základní škole, kde je tým odborných pracovníků, který včas pomáhá při řešení možných problémů dítěte.

Více o jednotlivých základních školách v Krnov najdete na jejich webových stránkách: 

ZŠ Dvořákův okruh

ZŠ Janáčkovo nám.

ZŠ Smetanův okruh

ZŠ Žižkova

ZŠ a MŠ Slezské diakonie

MŠ, ZŠ a speciální ZŠ Klíček

Zdroj: MěÚ Krnov