KRNOV | V září bude v Krnově zahájen monitoring ovzduší. Měření polétavého prachu, oxidu dusičitého a přízemního ozonu bude probíhat tři roky. Město za něj zaplatí 782 000 korun. Dodavatelem je Institut environmentálních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Foto: ilustrační Pixabay

„Klíčovou znečišťující látkou je polétavý prach PM 1; PM2,5 a PM 10, který bude měřen na pěti stanovištích v intervalu pět minut. Jelikož v Krnově lze očekávat významné znečištění z dopravy, bude na dvou exponovaných lokalitách navíc sledován oxid dusičitý a ozón,“ uvedl vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Petr Suchý.

Ve spolupráci s oborníky bylo pro měření vybráno pět míst. Senzorické jednotky budou umístěny v ulicích Partyzánů a Jesenická, kde je vysoká koncentrace dopravy, dalšími pak budou obsazena místa ve smíšené zóně v centru města, v oblasti s lokálním vytápěním, kdy byla vybrána městská část Kostelec, a v oblasti bez lokálního vytápění. V tomto případě se bude jednat o Sídliště pod Cvilínem.

„Provádění imisního monitoringu senzory bude sloužit pro okamžité informování veřejnosti o kvalitě ovzduší. Výsledky, které budou interpretovány v on-line mapové aplikaci a dostupné budou také na specializovaném portále informací o kvalitě ovzduší budou dostupné každému na kterémkoliv PC nebo mobilním telefonu,“ uzavřel Petr Suchý.

Zdroj: MěÚ Krnov