KRNOV | Měření suspendovaných částic a přízemního ozonu bude probíhat tři roky a město za něj zaplatí 782 000 korun. Dodavatel monitoringu je Institut environmentálních technologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Foto: ilustrační Pixabay

Ve spolupráci s oborníky bylo vybráno pět míst. Dva měřiče budou umístěny v ulicích Partyzánů a Jesenická, kde je vysoká koncentrace dopravy, po jednom měřiči pak budou obsazena místa ve smíšené zóně v centru města, v oblasti s lokálním vytápěním, kdy byla vybrána městská část Kostelec, a v oblasti bez lokálního vytápění. V tomto případě se bude jednat o Sídliště pod Cvilínem.

Monitoring bude sloužit pro okamžité informování veřejnosti o kvalitě ovzduší a umožní hodnotit vznik a způsob šíření měřených látek.

Zdroj: MěÚ Krnov