KRNOV | Jako na dlani mají obyvatelé a návštěvníci Krnova historickou zástavbu z roku 1779 a z přelomu 19. a 20. století po instalaci dvou bronzových modelů ve veřejném prostranství v sousedství Koncertní síně sv. Ducha. Modely za 1,2 milionu korun bez DPH zhotovili slévači z krnovských Spojených sléváren podle návrhu designéra Radima Kučery ze společnosti Hrana studio. 

Foto: MěÚ Krnov

Krnovská slévárna je známá tím, že kromě průmyslových odlitků vyrábí také plakety, pamětní desky, busty či sochy, často ve spolupráci s renomovanými sochaři či architekty. „Miniatury městských částí však dělali poprvé a věříme, že ne naposledy,“ uvedl jednatel společnosti Spojené slévárny David Pakosta a popsal výrobu plastik: „Nejprve bylo nutné vyrobit modely na základě poskytnutých dat. V tomto případě jsme zvolili technologii 3D tisku v kombinaci s ručním dřevomodelářstvím. V dalším kroku se vyrobené a povrchově upravené modely formovaly do křemičitého písku. Následně se do těchto pískových forem gravitačně odléval tekutý kov, v našem případě cínový bronz. Po odlití jednotlivých segmentů se surové odlitky řezáním zbavovaly vtokových soustav a nálitků. V další fázi přišlo na řadu náročné ruční broušení povrchů, strojní obrábění, například při zhotovení oken jednotlivých objektů, a frézování podstavcových lišt včetně laserového gravírování textů.“

Každý z modelů je sestaven ze tří vrstev, z níž tou první je obvodový rám z podstavcových úhlových lišt, které jsou pevně přikotveny do betonových piedestalů. Na těchto lištách byly do speciálního lepidla usazeny zbývající vrstvy, tedy reliéf a objekty, jež jsou k reliéfu připevněny šrouby vedenými ze spodní strany desky. „Hmotnost reliéfů s objekty je nezanedbatelná. Před poškozením modely chrání čtyřicetikilogramové skleněné kryty z bezpečnostního lepeného a kaleného skla o síle osm milimetrů, které vyrobila krnovská firma SKLOmat“ upřesnil David Pakosta.

Instalace modelů symbolicky zakončila revitalizaci veřejného prostranství v okolí koncertní síně. Prostor se zelení, lavičkami, veřejným osvětlením, několika parkovacími místy a také se středověkou uličkou z říčních valounů byl předán občanům do užívání před dvěma lety. Modely se nacházejí na pylonech, které jsou vybetonovány v místě komína bývalé barvírny.

Foto: MěÚ Krnov

Zdroj: MěÚ Krnov