KRNOV | Od začátku července bude možné opět přispívat na Dobré srdce Krnova. Výtěžek z letošní sbírky bude rovným dílem rozdělen mezi Lauru Kohoutkovou a Ivana Šimra, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou i dalšími onemocněními. Vybrané peníze pomohou zajistit speciální neurorehabilitace, jež poskytuje odborné pracoviště v Ostravě. 

Foto: MěÚ Krnov

„Jejich rodiny využívají služby stejného zařízení, a jelikož základní podmínkou úspěšné rehabilitace je pravidelnost, dojíždějí do odborného centra dvakrát až třikrát týdně, což s úhradou za provedené úkony představuje nemalou zátěž pro jejich rodinné rozpočty,“ popisuje Blanka Krištofíková z odboru rozvoje města s tím, že město Krnov každému z nich přispěje 20 tisíci korunami.

Lauře a Ivanovi bude možné posílat peníze na transparentní účet od 1. července až do konce října, stejně jako je osobně vložit do zapečetěné kasičky v budově radnice v kanceláři číslo 233. Pokladničky nebudou chybět ani na charitativním odpoledni, jež se uskuteční na Hlavním náměstí v sobotu 3. srpna.

V loňském roce se konalo výjimečně v parku u městských lázní, protože jsme potřebovali více prostoru pro historická vystoupení. Letos se vracíme zpět do centra a nejen rodiny s dětmi se mohou těšit na bohatý program se zábavnými stanovišti, skákacími atrakcemi, hrami či malováním na obličej a jízdou na konících,“ vysvětluje Jana Mojžíšová z Městského informačního a kulturního střediska Krnov, které má program na starost.

Vloni se během charitativního odpoledne vybralo 21 539 korun a s celkovou částkou 119 457 korun se jednalo o ročník rekordní. „Budeme proto rádi, pokud se nám letos podaří navázat, nebo ještě lépe vytvořit rekord nový,“ uzavírá Blanka Krištofíková s tím, že peníze putovaly k Anežce Synkové na zakoupení speciálního polohovacího zařízení pro sezení a vertikalizaci.

Dobré srdce Krnova se poprvé konalo v roce 2016 a od té doby pomohlo mnoha potřebným. Například v roce 2022 byl výtěžek 72 375 korun věnován dvacetiletému Davidu Staškovi, který trpí autismem a jehož rodina za ně provedla úpravy v domě. O rok dříve se podařilo vybrat celkem 97 279 korun, které byly rozděleny na dvě stejné části. Ty obdrželi zákonní zástupci Michala Bareše a Michala Veličky, přičemž první peníze využil na rekondiční služby a druhý na nákup sportovního mechanického vozíku.

Zdroj: MěÚ Krnov