KRNOV | Také letos v létě se uskuteční oblíbená akce Dobré srdce Krnova, která se koná u příležitosti stejnojmenné dobročinné sbírky. Program, datum i místo konání jsou už známy, stejně jako kdo obdrží výtěžek.

„Vůbec poprvé se celodenní dobročinná akce uskuteční v parku u městských lázní místo na Hlavním náměstí, a to v sobotu 5. srpna,“ přibližuje koordinátorka sbírky Aneta Janoušková z odboru rozvoje města. „Protože Krnov letos slaví 770 let od založení, vrátíme se společně do středověku. Chybět proto nebude středověká vesnička, uskuteční se rytířský turnaj na koních a nabídneme také ukázku dravců. Bude proto potřeba velký travnatý prostor, což Hlavní náměstí nenabízí,“ doplňuje Jana Mojžíšová z MIKS Krnov, které charitativní odpoledne připravuje.

Hlavním účelem sbírky je však již tradičně finanční podpora osoby se závažným zdravotním omezením, letos proto bude výtěžek věnován Anežce Synkové narozené v roce 1999, které byla diagnostikována dětská mozková obrna, epilepsie a slepota. „Kvůli svému postižení svět vnímá především hmatem a sluchem. Vzhledem k svému postižení tak tráví většinu času vleže a po celou dobu se o ni stará maminka. Výtěžek by proto byl využit na pořízení speciálního polohovacího zařízení pro sezení a vertikalizaci, díky kterému by Anežka nemusela trávit většinu času vleže,“ popisuje Aneta Janoušková.

Kromě pokladniček rozmístěných na různých místech Krnova, které budou rovněž k dispozici během srpnového charitativního odpoledne, mohou lidé přispívat i na bankovní účet. Jeho číslo bude zveřejněno ihned poté, co sbírka získá potřebné osvědčení, a posílat peníze bude možné až do konce října.

Od roku 2016, kdy se konal první ročník Dobrého srdce Krnova, už sbírka pomohla mnoha potřebným. V loňském roce byl výtěžek věnován dvacetiletému Davidu Staškovi, který trpí autismem a jehož rodina za ně provedla úpravy v domě. „Vloni se podařilo získat celkem 72 375 korun. Letos doufáme, že se vybere pokud možno stejná částka, případně vyšší, jelikož pořízení speciálního polohovacího zařízení je nákladnější,“ uzavírá Aneta Janoušková.

Zdroj: MěÚ Krnov