KRNOV | Z Krnova na Ukrajinu zamířil ve středu 15. listopadu autobus, který za 500 tisíc korun včetně DPH zakoupilo město Krnov s cílem jej darovat partnerskému městu Nadvirna. O poskytnutí humanitárního daru rozhodlo v září zastupitelstvo města, když z 26 přítomných zastupitelů hlasovalo pro 25 a pouze jeden se zdržel. Vyhovělo tím žádosti starosty Nadvirny Zinovie Andrioviče.

Foto: MěÚ Krnov

Autobus bude sloužit pro převoz žáků základních škol z okolních vesnic do školy v Nadvirně. Jsou to většinou děti z východu země, které uprchly před válkou a dosud chodí do školy pět až osm kilometrů pěšky, jelikož zde nefunguje autobusové spojení. Autobus je v dobrém technickém stavu a nechali jsme ho také polepit, aby bylo zřejmé, že se jedná o školní autobus,“ uvádí vedoucí odboru organizačního Igor Kozelek, který se na misi zhostil funkce řidiče autobusu. „Abych zajistil úspěch cesty, beru si s sebou pro štěstí loutku kominíčka od krnovského loutkáře Jaroslava Janiše. Ale ani děti v Nadvirně nepřijdou zkrátka. Podařilo se nám s kolegy z úřadu shromáždit množství plyšáků, které děti při své první jízdě autobusem do školy najdou na sedadlech,“ dodává Igor Kozelek.

Cesta na Ukrajinu se koná ve spolupráci s Charitou Krnov a účastní se jí místostarostka Monika Dudová, která je její ředitelkou, vedoucí odboru sociálního a školství Barbora Sekaninová, tajemník městského úřadu Pavel Osadník a Marcel Bala z Charity Krnov. Za Charitu vezeme do Nadvirny vybavení školní kuchyně v podobě talířů a hrnců, dále počítače, klávesnice, monitory, dětské židličky, hračky pro děti a hygienické potřeby. Nejedeme ale jen předat tyto věci, naši partneři projevili zájem o spolupráci se školami, takže proběhne jednání, na kterém zjistíme, jakou mají představu,“ říká místostarostka Monika Dudová.

Návrat do Krnova je plánován v pátek 17. listopadu.

Foto: MěÚ Krnov

Zdroj: MěÚ Krnov