KRNOV | Na autobusové zastávce u základní školy na Dvořákově okruhu bude instalován přístřešek, který zde doposud chybí. Město tím reaguje na podnět občanů z Fóra Zdravého města.

Foto: MěÚ Krnov

„Na konci června byla zadána výroba přístřešku, o jehož definitivní podobě rozhodla městská architektka. Výroba bude trvat asi osm týdnů a do té doby by se měly stihnout stavební práce, které jsou pro jeho umístění nutné,“ uvedla referentka silniční a městské dopravy Kateřina Peterková. Jelikož se přístřešek musí vejít na část plochy nástupiště a nesmí zasahovat do sousední cyklostezky, budou jeho boční stěny užší. Za atypický kus, který vyrobí firma mmcité, a stavební práce, jež provedou pracovníci technických služeb, město zaplatí téměř 350 tisíc korun.

Na území Krnova se nyní nachází 54 přístřešků na 63 autobusových zastávkách. Letní měsíce jsou časem jejich údržby, která spočívá především v čištění a odstraňování graffiti. „Práce již byly zahájeny a skončí nejpozději na konci září. Součástí údržby je i výměna poškozených označníků,“ dodala Kateřina Peterková. Na opravy a údržbu zastávek je v městském rozpočtu vyčleněno půl milionu korun.

Dalších 150 tisíc korun je určeno na projekt nové autobusové zastávky v Albrechtické ulici, před odbočkou do Chomýže ve směru na Město Albrechtice. Ta současná se nachází za odbočkou a po vybudování obchvatu k ní není zajištěn bezpečný přístup. „Jelikož pozemek, na kterém zastávka bude umístěna, je ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, požádali jsme o jeho převod do majetku města. Až budeme mít jistotu, že ho získáme, zadáme zpracování projektu,“ uzavřela vedoucí odboru investic a správy majetku Klára Hazuchová.

Zdroj: MěÚ Krnov