KRNOV | Prohlídku radniční věže, půjčení koloběžek v turistickém informačním centru, vstup do městského muzea a také na koupaliště. To vše zdarma budou mít návštěvníci Krnova, kteří se ve městě ubytují minimálně na jednu noc. Rozhodli o tom 15. června radní, když schválili zavedení benefitního systému, jenž má v Krnově v období od začátku července do konce října podpořit cestovní ruch.

Foto: MěÚ Krnov

„Každá osoba, která se ubytuje v Krnově alespoň na jednu noc, obdrží kartičku se svým jménem a délkou pobytu. Karta bude obsahovat QR kód a odkaz na internetové stránky krnovského turistického informačního centra, kde najde soubor všech benefitů, jež bude moci čerpat a využít,“ uvedla referentka pro cestovní ruch Sára Jägermanová.

Do benefitního systému se kromě města, jeho organizací a poskytovatelů ubytovacích služeb budou mít možnost zapojit i externí subjekty – místní podnikatelé a poskytovatelé atraktivit. „Bude záležet jen na nich, jakou výši či formu benefitu zvolí. Může to být akce 1+1 zdarma, při koupi koláče káva zdarma a podobně. Cílem je přilákat návštěvníky jak do našeho města, tak do místních provozoven a tím podpořit podnikatele, na které těžce dopadla opatření spojená s pandemií nemoci covid-19. Je třeba ale upozornit, že jimi poskytnuté benefity nebudou městem nijak kompenzovány,“ uzavřela Sára Jägermanová.

Smlouva o vzájemné spolupráci mezi externími subjekty a městem bude uzavřena na základě podané přihlášky. Tu zájemci najdou na webu Turistického informačního centra Krnov v odkazu Info, nebo na bit.ly/BenefitníSystém. Příjemcem přihlášek je Město Krnov, odbor strategického rozvoje, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov, e-mail: sjagermanova@mukrnov.cz. Do benefitního systému se lze kdykoliv připojit, či se z něj odhlásit.

Zdroj: MěÚ Krnov