KRNOV | Město Krnov využilo možnosti a společně s dalšími městy a společnostmi, jež v Moravskoslezském a Olomouckém kraji zajišťují obslužnost veřejnou osobní dopravou, připomínkovalo koncept technicko-ekonomické studie, která se týká elektrizace železniční trati Opava – Krnov – Olomouc a porovnává více variant s různým rozsahem zásahů.

Foto: Pixabay

S předloženým materiálem nejsme spokojeni. Ani jedna z variant nesplňuje požadavek státu na ekonomickou rentabilitu. Požadujeme proto rozpracovat variantu elektrizace celé trati z Opavy do Olomouce a najít úspory tak, aby záměr byl rentabilní. Překvapilo nás také, že v úseku Krnov – Olomouc má dojít pouze k nepatrnému zvýšení traťové rychlosti, kdy vzniklou časovou úsporu tvoří hlavně zkrácení pobytů ve stanicích a zastávkách. V navazujících fázích přípravy budeme požadovat narovnání a zrychlení trati v úsecích, kde to nebude v kolizi s územními plány obcí a krajů,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

Pro město Krnov dále není akceptovatelná doba realizace, která je plánována na léta 2029 až 2038, a doporučuje rozdělit investici na dvě velké etapy. „Pro naše občany bude v dlouhodobém horizontu nejdůležitější rychlé spojení do Opavy vzhledem k tomu, že stát počítá s budováním vysokorychlostní železnice Ostrava – Brno – Praha. Ta výrazně zkrátí cestování vlakem mezi těmito místy. Doporučujeme tedy v první etapě co nejdříve zahájit modernizaci a elektrizaci úseku Krnov – Opava,“ upřesnil starosta.

Připomínky ke konceptu technicko‑ekonomické studie všech zainteresovaných subjektů byly v polovině srpna zaslány Správě železniční dopravní cesty. Jejich vypořádání se má uskutečnit v září.

Zdroj: MěÚ Krnov