KRNOVSKO | Přechod pro chodce v Krásných Loučkách bude od začátku prosince bezpečnější. Město na něm umístilo poptávkový semafor za více než jeden milion korun, který po testovacím provozu již bude plně funkční.

Foto: Pixabay

Chodci ovládají semafor tlačítkem umístěným na sloupu. Po stlačení tlačítka naskočí červená pro auta a chodec bezpečně přejde přechod. Za určený čas vozidlům opět naskočí zelená. „Aby docházelo k plynulejšímu a bezpečnějšímu zastavení vozidel, je na semaforu instalováno dynamické řízení světelné signalizace. To umožní podle dopravních nároků v reálném čase bezprostředně reagovat na průběh dopravy a v závislosti na okamžité poptávce měnit délky signálů,“ uvedl Pavel Švestka z odboru investic a správy majetku.

Dalším opatřením, které má přimět řidiče jezdit přes Krásné Loučky bezpečně a podle pravidel, je zavedení měření rychlosti. Za radar, který dokáže měřit okamžitou rychlost vozidel v obou směrech a pořizovat fotografie, město zaplatilo téměř 1,5 milionu korun. „Dalších 726 tisíc korun stály software, který převede data případných přestupků do systému městského úřadu, a licence za nový software pro vymáhání pokut,“ sdělil tajemník městského úřadu Pavel Osadník. Přestupky zjištěné radarem budou řešeny v souladu se zákonem o silničním provozu. „Uložené pokuty pak budou vymáhány standardní cestou, stejně jako ostatní pokuty za dopravní přestupky. Tedy v první řadě je budeme vymáhat samostatně, a pokud se nám to nepodaří, využijeme další zákonné možnosti, ať už předání věci exekutorovi nebo celní správě,“ upřesnil tajemník.

Jelikož se v souvislosti se zavedením radarového měření rychlosti očekává nárůst agendy na úseku dopravních přestupků, byl přijat jeden nový úředník. „Při přípravě byla vyvíjena snaha o to, aby byl nový systém co nejvíce zautomatizovaný a referenti byli schopni případy řešit rychle a bezchybně. Věříme, že provedená opatření se v následujících měsících ukážou jako funkční a že instalace poptávkového semaforu v kombinací s radarovým měřením přispěje k výraznému snížení rychlosti a zvýšení bezpečnosti v Krásných Loučkách,“ uzavřel Pavel Osadník.

Rychlost vozidel projíždějících přes Krásné Loučky je alarmující. V průběhu loňského orientačního sčítání dopravy a měření rychlosti bylo za osm dnů detekováno téměř 50 tisíc vozidel, z nichž 70 procent jelo vyšší rychlostí než povolenou padesátkou. Z propočtů pak vyplynulo, že měsíčně se v těchto místech dopustí přestupku 138 902 řidičů.

Zdroj: MěÚ Krnov