MSK | Moravskoslezský kraj přispěje obcím téměř 16 milionů korun na přípravu projektových dokumentací rozvojových projektů. Krajské peníze pomohou zafinancovat přípravu výstavby v oblasti dopravy, infrastruktury, školství nebo venkovské zástavby.

Foto: Pixabay

„Menší obce, které by chtěly získat na nějaký svůj rozvojový projekt dotaci od státu nebo z evropských zdrojů, potřebují ke své žádosti také projektovou dokumentaci. A právě to může být problém, příprava projektu totiž není lacinou záležitostí. Moravskoslezský kraj tak příspěvkem na projektové dokumentace obcím napomáhá prostředky na své plány získat,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška a dodal, že obce si mohly na projektování říct až o půl milionu korun. Krajský úřad žádosti přijímal začátkem března, posuzoval jich 81.

„Podpoříme 43 projektů, na které z krajského rozpočtu vyčleníme 15,9 milionu korun. Budu obcím držet palce, aby byly následně úspěšné i v žádostech o dotaci na samotnou realizaci svých plánů. Díky tomu by se například mohla zvelebit náves v Krmelíně, zrekonstruovat sokolovna v Úvalně, zmodernizovat kulturní dům v Albrechtičkách nebo například vybudovat sběrný dvůr v Ludgeřovicích,“ vyjmenoval náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška a dodal, že kraj obcím na projektové dokumentace přispěje maximálně 70 procent nákladů, zbylé prostředky musí obce uhradit ze svého rozpočtu.

Kraj například přispěl na přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci bývalého kravína na Hukvaldech, na nové chodníky v Palkovicích, rekonstrukci sportovní haly v Břidličné, regeneraci vítkovského brownfieldu, rekonstrukci domu pro komunitní bydlení seniorů v Miloticích nad Opavou, výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace v obci Rusín nebo rekonstrukci tělocvičny libhošťské školy.

Obce, které od kraje příspěvek na projektovou dokumentaci získaly, musí následně doložit, že byla dokumentace zpracována a spolu s žádostí o dotaci předložena do příslušného programu Evropské unie nebo národního dotačního titulu. Pokud následně prostředky získá, má také povinnost záměr realizovat.

Zdroj: MSK