MSK | Opatření zavedená kvůli koronaviru dopadají dramatickým způsobem také na cestovní ruch. Tato oblast má v krajské ekonomice důležitou roli, Moravskoslezský kraj chce proto opětovný rozjezd turismu podpořit. Kromě podpory podnikání, do které hráči z cestovního ruchu patří, kraj také připravuje kampaň, která bude do regionu lákat návštěvníky. Další pomoc regionálnímu cestovnímu ruchu by měla přijít od státu.

Foto: MSK

V minulém roce kraj zaznamenal rekordní návštěvnost, v regionu se ubytovalo více než milion turistů. Letošní statistiky tak veselé nebudou. Moravskoslezský kraj očekává významné snížení počtu návštěvníků, ale také ztrátu pracovních míst a snížení příjmů, které turismus kraji přináší.

„Cestovní ruch se v březnu zastavil. Nefungují hotely, turistické atraktivity, restaurace, byla zrušena řada kulturních akcí. Podle našich propočtů lze očekávat, že kvůli pandemii přijdeme za březen i duben o 150 tisíc turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních, kteří by zde utratili přes 1,2 miliardy,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška.

Z analýzy zpracované Asociací hotelů a restaurací České republiky však vyplývají mnohem závažnější důsledky. V případě, že se turismus rozhýbe v červnu, cestovní ruch v Moravskoslezském kraji může přijít až o 7 miliard korun a 8 600 pracovních míst. Pesimističtější varianta, která počítá s nastartováním až v září, vyčísluje ztrátu na 10 miliard korun a 12 300 pracovních míst v cestovním ruchu.

„Zastavení provozu u drtivé většiny restaurací a hotelů je pro jejich provozovatele katastrofickým scénářem. Příjmy se ze dne na den zastavily, ale náklady zůstávají v plné výši – stále se platí mzdy, odvody, DPH či nájmy. Dle mých informací již téměř 80 procent podniků podnikajících v cestovním ruchu propouští nebo plánuje propustit až 30 procent svých zaměstnanců. Další propouštění bude záviset na konkrétní pomoci vlády, krajů a obcí,“ řekl Petr Frýdl, předseda Krajské sekce Asociace hotelů a restaurací České republiky Moravskoslezského kraje s tím, že už nyní mohou například obce pomáhat tím, že sníží nebo prominou nájmy v prostorách, které vlastní.

Moravskoslezský kraj pro malé a střední podniky v odvětví cestovního ruchu hledá podporu. „Sbíráme data a vyhodnocujeme, jak přijatá vládní nařízení aktéry cestovního ruchu zasáhla. Bavíme se také o nejlepší možné variantě pomoci. Cestovní ruch je bohužel jednou z nejvíce postižených oblastí a pro jeho nastartování bude potřeba především evropských a národních prostředků. Bez těchto zdrojů není kraj sám schopen podnikatelům v tomto sektoru pomoci,“ řekl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška. Dodal, že pokud se splní předpoklad a zahraniční turistika bude letos omezená, domácí cestovní ruch naopak posílí.

Na vládní úrovni se nyní připravuje nástroj na financování rozvoje domácího cestovního ruchu a zmírnění dopadů pandemie. Jeho podstatou by měly být rekreační vouchery na pobyty v tuzemsku. „Očekávám, že Ministerstvo pro místní rozvoj v nejbližší době vydá upřesňující informace o tom, jak by měl tento nástroj fungovat.

Další cestou by mohlo být rozšíření úhradové vyhlášky pro křížkové lázně, tedy ty, kam pacienty posílají lékaři. Kdyby se navýšil počet zařízení, kam by jezdili pacienti na předpis, pomohlo by to řadě wellness a spa zařízení,“ objasnil náměstek Jan Krkoška a upřesnil, že kraj nyní připravuje propagační kampaň CESTUJ PO KRAJI, která má do našeho regionu nalákat co nejvíce cestovatelů.

„Ve vztahu k trávení volného času jsem optimista. Doufám, že si lidé budou chtít vynahradit týdny izolace a jejich chuť cestovat po Česku bude o to větší. A na tento zvýšený zájem chceme být perfektně připraveni,” uzavřel náměstek hejtmana Jan Krkoška.

Zdroj: MSK