MSK | Dle plánovaného harmonogramu (monitorovací kalendář pro rok 2020) byla ve 28. kalendářním týdnu zajištěna zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě kontrola kvality vody na vodních plochách sloužících ke koupání ve volné přírodě v okresech Bruntál, Opava a Karviná. Na území okresu Bruntál byly vzorky vody odebrány na 6 koupacích místech (tři místa na nádrži Slezská Harta – Leskovec nad Moravicí, Roudno, Nová Pláň, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Bohušov), a dále na 5 koupacích místech v okrese Karviná (tři lokality na Těrlické přehradě, Kališovo a Vrbické jezero).

Foto: Zdenka Spurná

Kvalita vody na všech citovaných lokalitách je na základě výsledků laboratorních analýz hodnocena jako vyhovující, s výjimkou nádrže v Budišově nad Budišovkou, kde přetrvává nevyhovující jakost vody a koupání v nádrži se nedoporučuje.
V souladu s monitorovacím kalendářem byly provedeny odběry na provozovaném přírodním koupališti „Karvinské moře“ na Karvinsku. I zde voda vykazuje vyhovující kvalitu.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v souvislosti s probíhající koronavirovou pandemií platí pro provozovatele přírodních koupališť v okresech Karviná a Frýdek-Místek Mimořádné opatření č. 10/2000 vydané KHS MSK.

 

Zdroj: Pavla Svrčinová, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje