MSK | S blížící se koupací sezónou byla v minulém týdnu zahájena pravidelná kontrola kvality vod ke koupání ve volné přírodě. Pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě zajišťují kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání.

Foto: Zdenka Spurná

V přírodních koupalištích monitorují kvalitu vody jejich provozovatelé. Kontrolní odběry jsou prováděny od poloviny května do konce srpna v termínech dle aktuálního monitorovacího kalendáře.

V rámci Moravskoslezského kraje bude v letošním roce krajskou hygienickou stanicí pravidelně sledována kvalita vody na všech 25 místech. Dále budou provozována 2 přírodní koupaliště na povrchových vodách (štěrkovna Hlučín a Karvinské moře), zde zajistí kontrolu provozovatel.

První odběry před letní sezónou byly provedeny v minulém kalendářním týdnu. Jednalo se o vodní plochy v okresech Nový Jičín (nádrže Kacabaja v Hodslavicích, Údolí mladých v Bílovci, Čerťák v Novém Jičíně a Větřkovice v Kopřivnici) a Frýdek Místek (Žermanická přehrada, nádrže Olešná, Brušperk a Baška).

V první polovině tohoto týdne byly odebrány vzorky vody na Bruntálsku (Slezská Harta, rybníky Tvrdkov a Pod hradem v Bohušově, vodní nádrž Edrovice a lom Svobodné Heřmanice), na Opavsku (Stříbrné jezero a nádrž v Budišově nad Budišovkou) a v okrese Karviná (Těrlická přehrada, Kališovo a Vrbické jezero v Bohumíně).

První kontroly kvality vody ke koupání zajistil i provozovatel Hlučínského jezera.

Laboratorní analýzy prokázaly v legislativně stanoveném rozsahu vyhovující kvalitu vody na všech uvedených nádržích. Při koupání ve vodní nádrži Brušperk a Těrlické přehradě však nelze vyloučit riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou, a to s ohledem na výskyt cerkárií v minulých koupacích sezónách.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v souvislosti s probíhající koronavirovou pandemií budou na návštěvníky míst ke koupání ve volné přírodě kladeny speciální hygienicko-protiepidemické požadavky na jejich chování při koupání a pobytu u vody. Jednotná pravidla byla vydána Ministerstvem zdravotnictví ČR a jsou rovněž zveřejněna na webových stránkách KHS a informačních tabulích.

Zdroj: Pavla Svrčinová, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.