MSK | V souladu s monitorovacím kalendářem odebrali zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě začátkem 31. kalendářního týdne vzorky vody z povrchových vod využívaných ke koupání v okresech FrýdekMístek (tři místa Žermanické přehrady, dvě místa na přehradě Olešná, nádrže Brušperk a Baška) a Nový Jičín (nádrže Větřkovice, Kacabaja, Čerťák a Údolí mladých). Mimořádně pak byla ověřena kvalita vody v lomu Svobodné Heřmanice a v rybníku Pod hradem v Bohušově na Bruntálsku.

Foto: Zdenka Spurná

Kvalita vody v lomu Svobodné Heřmanice se oproti minulému týdnu významně zlepšila a koupání v nádrži je v současné době bez omezení. V rybníku Pod hradem v Bohušově se koupání nadále nedoporučuje s ohledem na přetrvávající přítomnost toxických sinic.

Koupání v ostatních uvedených nádržích nepředstavuje zdravotní riziko s výjimkou nádrže Brušperk na Frýdeckomístecku, kde byla v letošní sezóně potvrzena přítomnost cerkárií ve vodě a přetrvává riziko onemocnění cerkáriovou dermatitidou.
Cerkáriová dermatitida se projevuje zarudnutím kůže, vyrážkou a intenzivním svěděním. Masivní infekce může způsobit otoky napadených končetin, zvýšenou teplotu, nevolnost či průjem. Léčba onemocnění je pouze symptomatická (aplikace gelů užívaných po bodnutí hmyzem, či přípravků zklidňujících kůži). U těžších projevů nutno vyhledat lékaře.

Podle monitorovacího kalendáře zajistil v tomto týdnu kontrolu kvality vody provozovatel štěrkovny Hlučín. Laboratorní analýzy prokázaly vyhovující kvalitu vody. Další ověření kvality vody zajistil provozovatel přírodního koupaliště Na Hrázi v Darkovicích. Voda v nádrži vyhovuje požadavkům na koupání.

 

Zaměstnanci KHS MSK pokračovali v kontrolách dalších přírodních koupališť. Součástí dozoru je i ověřování kvality vody. Výsledky laboratorních analýz prokázaly vyhovující kvalitu v nádržích v areálu Heipark v Tošovicích, u chaty Dukla a u Horského hotelu Čeladenka v Čeladné. V režimu přírodního koupaliště je rovněž provozován bazén plavci v areálu Letního koupaliště v Ostravě Porubě, kde kvalita vody rovněž vyhovuje legislativním požadavkům.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici na webových stránkách www.khsova.cz. Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Zdroj: Pavla Svrčinová, ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje