VRBNO POD PRADĚDEM, KARLOVA STUDÁNKA, RÝMAŘOV (FOTO) | Na závěrečné konferenci v Karlově Studánce zástupci česko-polského Euroregionu Praděd ukončili Fond mikroprojektů v Euroregionu Praděd za období 2014 až 2020. Další den navštívili rýmařovskou expozici Hedva Český Brokát a kapli V Lipkách. Nyní pracují na výzvách v novém programovém období.

Foto: Euroregion Praděd

Reprezentativní prostory Horských lázní Karlova Studánka na Vrbensku se staly místem konání závěrečné konference Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd v rámci programu Interreg V-A. Akce se uskutečnila v pondělí 16. a v úterý 17. října 2023 za účasti zástupců českého i polského ministerstva pro místní rozvoj Martina Buršíka a pana Witolda Wieczorka, honorárního konzula České republiky v Opoli Artura Żurakowského, vedoucího Společného sekretariátu Daniela Vejrosty a zástupců Centra pro regionální rozvoj v Olomouci.

Pozvanými hosty byli představitelé všech členských obcí Euroregionu Praděd. Předsedové obou národních částí Euroregionu Praděd Milan Rác a Radosław Roszkowski ve svých úvodních projevech zdůraznili význam přeshraniční spolupráce a její nezpochybnitelný přínos k rozvoji česko-polského pohraničí.

„S potěšením oznamujeme, že jsme úspěšně dokončili realizaci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd. Tento projekt byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polská republika 2014-2020. Dosažená míra čerpání je obdivuhodná, a to díky společnému zapojení různých institucí z našeho euroregionu – místních úřadů, kulturních institucí a neziskových organizací z obou stran hranice. Díky všem zapojeným organizacím, jednotlivcům a práci obou sekretariátů euroregionu se nám společně podařilo dosáhnout velkého úspěchu,“ pochvaloval si předseda Euroregionu Praděd a starosta Zlatých Hor Milan Rác, který dále pokračoval:

„Když jsme fond zakládali, měli jsme k dispozici 8,6 milionů euro z Evropského fondu pro regionální rozvoj. To bylo nejvíce prostředků ze všech programů, které měl euroregion doposud k dispozici. Dnes, na konci fondu, můžeme říct, že se nám podařilo vyčerpat 98,50 procent přidělených prostředků. Troufám si říct, že se jedná o jedno z nejvyšších, ne-li nejvyšší procento čerpání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj na celém česko-polském pohraničí.“

Konferencí provázel Radek Vráblík ze Studia STA společně s tlumočníkem Jaroslawem Radiměřským. Hlavním bodem programu bylo shrnutí implementace Fondu mikroprojektů v dobíhajícím programovém období 2014 až 2020. „Čerpání finančních prostředků v rámci tohoto nástroje jsme zhodnotili jako velmi úspěšné. Realizováno bylo celkem 437 projektů. Euroregion Praděd zde rovněž vyslovil poděkování a předal ocenění členům Euroregionálního řídícího výboru,“ doplnila ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

V závěru konference se účastníci měli možnost seznámit s podmínkami čerpání finančních prostředků na projekty česko-polské spolupráce v programovém období 2021-2027.

„Konferenci předcházelo zasedání Parlamentu Euroregionu Praděd, na kterém byla oběma národními částmi tohoto orgánu jednomyslně schválena Deklarace o vzájemné spolupráci při implementaci Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027,“ pokračovala ředitelka Šmigurová. V novém programovém období je alokováno přes 6,2 milionů euro.

Následující den byl věnován ukázkám příkladů dobré praxe. Zástupci česko-polského Euroregionu Praděd navštívili město Rýmařov, kde zavítali do Expozice Hedva Český Brokát a kaple V Lipkách. Tam o výstupech mnoha zajímavých projektů česko-polské přeshraniční spolupráce informovala ředitelka Městského muzea Rýmařov Růžena Zapletalová.

„Děkujeme všem účastníkům konference za jejich účast, všem žadatelům Fondu mikroprojektů za jejich aktivní přístup při čerpání dotací a těšíme se na další spolupráci. Nové programové období přináší nové výzvy, zjednodušené vykazování a menší administrativní zátěž při tvorbě česko-polského projektu. Určitě o všem budeme informovat na seminářích a v dalších materiálech,“ uzavřela ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

Všechny výstupy konference a další informace jsou umístěny na webových stránkách Euroregionu Praděd www.europraded.cz.

Foto: Euroregion Praděd

Foto: Euroregion Praděd

Foto: Euroregion Praděd

Foto: Euroregion Praděd