KRNOV | Rekonstrukce jedné z budov bývalé školy v Kostelci na komunitní dům pro seniory (KODUS) je téměř u konce. Zbývá už jen napojit budovu i sousední objekt soukromé školy k elektrické síti novou přípojkou s dostatečným příkonem elektrické energie, vybudovat chodníky a upravit nejbližší veřejné prostranství.

Foto: MěÚ Krnov

„Bez ohledu na tyto práce můžeme požádat o kolaudaci, což po získání všech dokladů požadovaných stavebním úřadem uděláme pravděpodobně v polovině června,“ uvedl Zbyněk Moravec z odboru veřejných zakázek.

V budově, kde dříve bývala školní družina a jídelna, vzniklo deset bytů s podlahovou plochou kolem čtyřiceti metrů čtverečních, které doplňují sdílené prostory a technické zázemí. Úprava objektu stála dvacet milionů korun, městský rozpočet ale přišla na 14 milionů korun, a to díky šestimilionové dotaci od ministerstva pro místní rozvoj.

Podmínky, za jakých bude město byty pronajímat, projedná rada města 15. června. „Jelikož byty byly vybudovány s finančním přispěním státu, bude muset město dodržet podmínky této dotace. Jednou z nich je přesně stanovený okruh žadatelů o byt,“ uvedl administrátor dotace Michal Skalka z odboru strategického rozvoje.

Z podmínek dotace vyplývá, že cílovou skupinou jsou osoby ve věku 60 a více let, které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě jednočlenné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě dvoučlenné domácnosti. Nájemce k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt, a nemá ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.

Úpravy okolí komunitního domu vychází z architektonické studie architekta Marka Juránka, který se v ní zabýval širším územím, vymezeném Bruntálskou ulicí, KODUSem, kostelem sv. Benedikta a soukromou školou. „Studie bude realizována na etapy. Jako první dojde k realizaci předprostoru před budovou KODUSu. Na tuto část bychom chtěli v polovině června vypsat zadávací řízení na dodavatele a realizace by pak měla být dokončena v září. Další etapu, prostor za budovou a před školou, máme v plánu začít projekčně řešit na podzim letošního roku,“ řekla Martina Marčanová z odboru veřejných zakázek.

Předprostor komunitního domu bude vydlážděn. Uprostřed plochy je plánována výsadba vzrostlého stromu, po jejím obvodu budou na východní straně tři parkovací stání, na západě květinový záhon s kamennou zídkou a živý plotem a v severní části, podél Bruntálské ulice, bude prostor odcloněn od rušné komunikace květináči s vícekmeny a trvalkami. Prostor doplní mobiliář – lavičky, stojan na jízdní kola a odpadkové koše.

Zdroj: MěÚ Krnov

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.