KRNOV | Domov pro seniory Krnov bude mít od 1. listopadu nové vedení. Do funkce jeho ředitelky jmenovala rada města Kateřinu Michalíkovou z Havířova, která vyhrála výběrové řízení. Na vítězce, která v minulosti již zastávala pozici ředitelky domova pro seniory, se shodlo všech sedm členů výběrové komise, z jejíhož doporučení radní vycházeli.

Foto: Domov pro seniory Krnov

Post ředitele domova pro seniory se uvolnil v dubnu, kdy Rada města Krnova odvolala z vedoucího pracovního místa ředitelky Hanu Šutovskou. Důvodem byly dlouhodobé přetrvávající problémy v oblasti personálního řízení a v oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb v domově. Na post ředitele bylo následně vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo pět uchazečů. „Z nich však pouze dva splňovali podmínky vyhlášené zadavatelem. Komise s ohledem na obtížnost vykonávané pozice nechtěla vybírat pouze ze dvou uchazečů a doporučila výběrové řízení opakovat s tím, aby se podmínky pro uchazeče zmírnily. Šlo zejména o podmínku pracovní zkušenosti v oblasti sociálních služeb,“ uvádí vedoucí odboru sociálního František Fojtík, který je do doby nástupu nové ředitelky pověřen vedením domova.

„Do druhého výběrového řízení, které bylo vyhlášeno s mírnějšími podmínkami, se přihlásilo dvanáct uchazečů, z nichž paradoxně šest by splňovalo i přísnější kritéria, vyhlášená v prvním termínu výběrového řízení. Vesměs šlo o velmi kvalitní uchazeče. K ústním rozhovorům před komisí bylo pozváno sedm uchazečů, šest z nich se zúčastnilo, jeden z výběrového řízení odstoupil. Vítězka byla členy komise stanovena jednomyslně,“ dodává František Fojtík.

Před novou ředitelkou je řada úkolů. Musí organizaci personálně stabilizovat, eliminovat ústavní prvky poskytované péče a zvýšit kvalitu sociální péče směrem k maximálně možnému individuálnímu přístupu k uživatelům služby. „V současné době je situace v domově stabilizovaná, ale zdaleka ne vše je vyřešeno. Časově omezený mandát stávajícího ředitele Františka Fojtíka v kombinaci s rozsahem, který byl jeho práci radou města stanoven, tedy maximálně půl úvazku, neumožňoval změnit v domově vše, co by si změnu zasluhovalo. Domov má velký kus práce ještě před sebou, a to jak v oblasti kvality poskytovaných sociálních služeb, technického stavu budovy, materiálního zázemí služeb a personálního zabezpečení služeb, tak v kvalitě stravování či financování,“ uzavírá místostarosta Jan Krkoška.

Zdroj: MěÚ Krnov