KRNOV | 3,8 milionu korun. To je konečná částka, kterou městu vyplatila pojišťovna za škodu, kterou v areálu bývalé Karnoly napáchal v prosinci 2017 ničivý požár. Důvodem, proč k uzavření pojistné události došlo až nyní, bylo vyšetřování Policie ČR.

Foto: MěÚ Krnov

Ta zkoumala, zda některý z pracovníků města neporušil svoje povinnosti tím, že komplex budov řádně nezajistil a nezabezpečil proti vniknutí cizích nepovolaných osob. „V březnu 2019 kriminalisté věc odložili s odůvodněním, že nebyla zjištěna osoba, která porušila své pracovní povinnosti. Objekt byl zajištěn elektronickou ochranou a pojištěn, čímž nedošlo k porušení uložené povinnosti při správě cizího majetku. Na základě tohoto rozhodnutí Policie ČR bylo v červnu ukončeno šetření pojistné události. Pojišťovna, která městu již dříve vyplatila milionovou zálohu, převedla na městský účet doplatek ve výši 2 773 427 korun. Peníze budou použity na úhradu stavebních prací v souvislosti s požárem,“ uvedla bezpečnostní referentka městského úřadu Věra Vaňková.

Město Krnov má záměr bývalou textilní továrnu, která je národní technickou památkou, přeměnit na muzeum. Podle původních plánů mělo být otevřeno v příštím roce. Požár způsobil nejen posun realizace, ale i jiný rozsah prací, kdy musely být přepracovány projektové dokumentace jak stavební části, tak interiérů. „Nyní již na vše máme stavební povolení a připravujeme zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Pokud dokumentaci v září schválí rada města, vyhlásíme zadávací řízení na výběr dodavatele. Počet zájemců a výši jejich nabídek bychom v ideálním případě mohli znát do konce října. O dalším postupu pak rozhodne zastupitelstvo města,“ řekla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Požár nejvíce poškodil vnitřní vybavení dílny vzorkovny, která se má stát základem textilního muzea. V dílně se nacházely vzorníky látek, dezénové knihy, tkalcovské stavy a další stroje, které oheň a voda použitá při hašení zcela nebo částečně zničily. Alespoň část z nich se město pokusí zachránit. „Vzorníky byly po požáru uloženy v mrazicích boxech, odkud byly převezeny do depozitářů Národního technické muzea v Praze, kde čekají na vysoušení, které začne pravděpodobně v září. Z vysušených vzorníků pak bude proveden výběr těch, které budeme restaurovat,“ sdělila vedoucí Městského muzea v Krnově Ivana Zajícová. V nejbližších měsících by měla začít také renovace strojů.

Na přeměnu továrny na muzeum získalo město evropskou dotaci ve výši 95 milionů korun. Na restaurování strojů a vzorníků poničených požárem poskytl desetimilionovou dotaci Moravskoslezský kraj. Odhad celkových nákladů na revitalizaci Karnoly je kolem 200 milionů korun.

Zdroj: MěÚ Krnov