BRUNTÁLSKO, OPAVSKO | Ve volebním obvodě číslo 64 Bruntál s volebním číslem šest kandiduje do Senátu Parlamentu ČR vysokoškolský učitel doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. (nezávislý kandidát za občanské hnutí PŘÍSAHA).

S armádními piloty se není čeho bát. Obdržel jsem vyznamenání Veterán Policie ČR II. stupně, skupiny LEV, za spolupráci a pomoc. Foto: Archiv Antonína Staňka

Vážení obyvatelé Bruntálska, Krnovska, Rýmařovska, Osoblažska, Opavska, milí spoluobčané,

mých 6 osobních závazků ke zlepšení života na Bruntálsku shrnutých pod heslem „Zaostřeno na Bruntálsko!“ jsem vám již představil.

Nyní se chci věnovat důležitému celostátnímu tématu – bezpečnosti.

Především bych rád zdůraznil můj dlouhodobý zájem a konkrétní kroky k tomu, abychom mohli žít v bezpečí. Jako člen parlamentního výboru pro obranu jsem hájil právo na obranu života svého nebo jiného člověka i se zbraní a pomohl jej prosadit do ústavní Listiny základních práv a svobod. Uvědomuji si však také nutnost zajistit důstojné pracovní a životní podmínky nejen policistům, ale i dalším příslušníkům složek Integrovaného záchrannému systému – hasičům, záchranářům, nebo celníkům a samozřejmě vojákům. Neměli bychom zapomenout na jejich nasazení ani po skončení jejich aktivní služby, a proto také podporuji například organizaci Veterán Policie ČR.

Dnes je však stejně důležitá energetická a potravinová bezpečnost!

Vláda bohužel v tomto směru ostudně zaspala a její poslední kroky jsou opožděné a zcela nedostatečné. Musíme přece maximálně ochránit občany v energetické krizi, před nesmyslným zdražováním a zajistit jim důstojný život v bezpečné zemi. Podporoval jsem proto konkrétní návrhy občanského hnutí Přísaha, které byly předloženy už v únoru a březnu a požadovaly urychlené zastropování cen energií u výrobců, a především okamžité snížení daně z přidané hodnoty na potraviny a energie. Podpořím také všechna opatření k posílení potravinové a energetické soběstačnosti České republiky i například prodloužení těžby uhlí na Ostravsku v posledním dolu ČSM.

Chtěl bych vám zdůraznit – nemíním být virtuálním senátorem, kterého uvidíte jen na volebních plakátech a potom na snímcích ze společenských akcí. Chci znát vaše názory, vaše problémy a náměty. Po celou dobu svého případného volebního období budu občanům Bruntálska a Opavska osobně k dispozici, a to nejen v regionální senátorské kanceláři. Navážu spolupráci se starosty a po domluvě s nimi vám nabídnu možnost schůzky na daném obecním úřadě v přesně stanovených dnech. Občané každé obce Bruntálska a Opavska mají právo být v osobním kontaktu se svým senátorem.

Mojí hlavní prioritou jste totiž vy, občané Bruntálska a Opavska!

Přijďte, prosím, již v pátek 23. nebo v sobotu 24. října 2022 k volbám a dejte šanci změně. Volební lístek s číslem 6 je hlasem pro lepší Bruntálsko a důstojný život v bezpečné zemi.

Antonín Staněk má volební lístek s číslem 6, a proto se zavázal zabojovat v těchto 6 záležitostech:
  • Lepší dopravní dostupnost. „Osoblažka“ jako rodinný klenot musí žít!
  • Posílení Euroregionu Praděd, na čemž vydělají všichni.
  • Kvalitní vzdělávání a nové pracovní příležitosti – podpora odborného školství, řemesel a služeb.
  • Rozvoj udržitelného cestovního ruchu – za málo peněz lze udělat hodně muziky, jen se nebát a nekrást.
  • Zakotvení přístupu k pitné vodě do Ústavy jako základního práva každého občana!
  • Váš důstojný život v naší bezpečné zemi.
Doc. Mgr. Antonín STANĚK, Ph.D.

Je vysokoškolský učitel, bez politické příslušnosti. Jeho navrhující strana je PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty. Narodil se před 56 lety v Olomouci, vystudoval šternberské gymnázium a následně Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého a již dvacet let tam sám učí budoucí učitele. Je přes 30 let spokojeně ženatý a je také hrdým otcem syna – inženýra, konstruktéra kolejových vozidel. V minulosti byl aktivním hráčem házené, v posledních letech si oblíbil cykloturistiku, také chataří i zahradničí a je vášnivým houbařem, ale také velkým milovníkem historie. Ctí a respektuje tradiční sociální hodnoty, jako jsou rodina, vlast, pomoc potřebným, vzdělávání, tradice, morálka. Má zkušenosti jak s komunální, tak i s tou „vysokou“ politikou jako poslanec a ministr kultury. Teď kandiduje do Senátu, aby zlepšil život u nás na Bruntálsku. Nemá rád plané sliby, a co slíbí, také poctivě odpracuje. Prosadil, aby zahrádkaření bylo uznáno jako veřejně prospěšná činnost. Podobně pomohl se zákony v oblasti myslivosti a střelných zbraní, potravinářství atd.

Mediální prezentace a propagace
Zadavatel: Hnutí PŘÍSAHA | Zpracovatel: AdviceOne, s.r.o.