BRUNTÁLSKO | Jednačtyřicetiletý Tomáš Sedlák kandiduje za SPD do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Důležitá je pro něj například podpora živnostníků a malých a středních firem. Přečtěte si rozhovor!

Foto: Archiv – Tomáš Sedlák

Proč jste se rozhodl kandidovat do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje?

„Pořád slyším, že normální člověk by do politiky nikdy nešel. Že je to místo jen pro ty, kteří si chtějí nakrást nebo touží po moci. Rozhodl jsem se, že s tím se nespokojím. Nechci v tomhle žít. Nechci si jenom ztěžovat a nadávat na ty, kteří nám vládnou. Rozhodl jsem se, že mi záleží na našem kraji, na místě, kde vyrůstají moje děti. A pokud budu moci udělat alespoň něco málo, budu za to rád.“

Když budete zvolen krajským zastupitelem, jaké budou Vaše priority?

„Nemám rád jednorázová populistická gesta. Spíše jsem příznivcem dlouhodobých a promyšlených koncepcí, které dají našemu kraji perspektivu. Z toho důvodu vidím jako jednu ze svých misí vytvořit z kraje místo příležitostí pro mladé lidi a rodiny. Aby zde toužili zůstávat a řekli si: „Tento region má budoucnost a mě se tady líbí“. Věřím, že máme možnosti, jak toho dosáhnout.“

Jak pomůžete bruntálskému regionu?

„Jsem svým zaměřením praktik. Rád naslouchám lidem, ptám se na jejich postřehy a náměty. S mnohými tématy si jistě poradí vedení měst a obcí, a s těmi složitějšími rád pomohu i já. Jak už jsem zmínil, vnímám potřebu dlouhodobějších koncepcí s regionálním přesahem. Skvělým příkladem jsou projekty přeshraniční či meziregionální spolupráce. Důležitá je také podpora živnostníků a malých a středních firem.“

Máte nějaký recept, jak více rozvinout cestovní ruch na Bruntálsku a jak snížit odliv mladých lidí do jiných koutů naší země či zahraničí?

„Jsem rád, že se na to ptáte, protože to souvisí s mojí předchozí odpovědí. Cestovní ruch a odliv mladých jsou 2 trochu odlišná témata, i když v ledasčem se mohou překrývat. Vím, že v našem okolí je spousta krásných míst a památek, o kterých lidé ani neví. Takže v první řadě je důležité dát o tom vědět, říct na co jsme hrdí a co máme rádi. Dlouhodobý marketing regionu sice stojí nějaké peníze, ale později se určitě vrátí. Určitě bych finančně podpořil zážitkovou turistiku. Tato oblast je v České republice dost přehlížená, ale má obrovský potenciál. Můžete si prohlédnout muzeum, zámek anebo třeba synagogu, ale to co Vás bude lákat se sem vracet je, když tam něco prožijete. Když se na pár okamžiků dostanete do dávných dob, ochutnáte jídlo, sáhnete si na věci, zkusíte staré řemesla, nebo třeba jen když průvodce bude dobově oblečen a člověk může být na chvíli součástí toho všeho. Jsem více než ochoten takové aktivity podporovat a rozvíjet z pozice zastupitele a jsem si jist, že to náš region oživí. Konec konců, podobné projekty fungují běžně v zahraničí a Moravskoslezský kraj je se svým unikátním projektem Technotrasa pomalu ale jistě dotahuje.

Problém odchodu mladých lidí mne opravdu trápí. Důležité je si položit otázku, proč musí, nebo chtějí odcházet. Je to vzdělání? Lepší kariéra? Životní prostředí a perspektiva? Ano. Můžeme s tím něco udělat? Určitě ano! Často se regiony snaží mezi sebou soupeřit a vzájemně si v tomto konkurovat. Já jsem spíše pro meziregionální spolupráci. Navázat úzké kontakty s univerzitami a školami a nabízet jim možnost zřízení vzdálených pracovišť. Každý student ocení, že nemusí každý den dojíždět takovou dálku. Podporovat IT segment a vyzdvihovat přednosti řemesel. Zpřístupnit místním firmám přístup do škol, aby mohli studenty motivovat a navázat spolupráci už během studia. To je moderní přístup. A je toho ještě spousta, co se dá udělat.“

Co byste změnil v aktuálním řízení Moravskoslezského kraje?

„Komunikaci. Je třeba vést neustálý dialog s občany. Pomohli jsme? Zlepšili jsme něco? Pokud ano, je třeba o tom dát vědět. Je důležité, aby občané věděli, že kraje mají smysl. Stejně tak je ale i důležité čestně přiznat, co se nepovedlo a na čem pracujeme. To je fér.“

Jak na Vás působí pandemie koronaviru a co byste v této oblasti změnil z hlediska našeho kraje?

„Je třeba mít připraven krizový krajský plán, který bude realisticky reagovat na jednotlivé scénáře možného budoucího vývoje a bude v zákrytu s krizovým plánem vlády. Je třeba s ním seznámit všechny bezpečnostní a hygienické složky, aby každý věděl co má dělat a kde hledat pomoc v případě, že se věci začnou vyvíjet. Bude–li to nutné, mít připravené také kroky pro rychlý nábor potřebných pracovních sil, když si to situace vyžádá.“

Co uděláte jako první, když se dozvíte výsledek voleb s informací, že jste získal mandát krajského zastupitele?

„Zavolám manželce a podělím se s ní o tu milou zprávu.“

Co byste vzkázal občanům Moravskoslezského kraje a našim čtenářům?

„Milí přátelé, spoluobčané, krajané. Doba se neustále zrychluje a klade na nás všechny, náročné požadavky. Přes to všechno je důležité zůstat lidmi, udržet si morální hodnoty, které nás tolik let držely nad vodou a pomáhaly překonat těžká období. Přeji nám všem zdravý selský rozum, pevné zdraví a srdce na správném místě.“

TOMÁŠ SEDLÁK

Věk: 41 let

Politická strana: SPD

Vzdělání: bakalář teologie

Rodina: manželka a 3 děti

Koníčky: záchrana a rekonstrukce starých nemovitostí, zpěv

Motto: Modli se a pracuj.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.