MSK | Přestože ještě nezačala „cyklistická sezona”, minulý týden již došlo k první dopravní nehodě, při které na následky zranění zemřel cyklista. Na Frýdecko-Místecku ve večerních hodinách přehlédl řidič osobního vozidla muže jedoucího na jízdním kole. Vyšetřování dopravní nehody stále probíhá, ovšem již při prvotním ohledáním místa bylo zřejmé, že muž jel na neosvětleném kole a neměl cyklistickou přilbu.

Foto: Pixabay

S nadcházejícím jarem se blíží období, kdy v silničním provozu se budou stále častěji setkávat řidiči motorových vozidel a cyklisté. Ti společně s chodci a motocyklisty patří mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Nejsou chráněni deformačními zónami, bezpečnostními pásy a dalšími prvky pasivní bezpečnosti, tak jako vozidla. Proto je na místě připomenout povinnosti i možnosti, které cyklisté mají pro zvýšení své bezpečnosti.

Před první jízdou by cyklisté měli věnovat pozornost údržbě kola. Využít období „klidu“ a nechat si důkladně zkontrolovat a seřídit kolo, např. v jakém stavu a zda jsou správně nahuštěny pneumatiky, stav a funkčnost brzd a osvětlení, zda je řetěz dobře napnutý, a dal. Je třeba zkontrolovat, zda kolo má všechny prvky povinné výbavy, což jsou dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů, oranžové odrazky na paprscích kol, zaslepení konců řídítek. Nesmíme zapomenout na to, že zakončení ovládacích páček musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii a matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být zavřené.

Za snížené viditelnosti musí mít kolo vepředu světlomet bílé barvy a vzadu svítilnu se zadním obrysových světlem červené barvy a také zdroj elektrického proudu (např. dynamo), který svou kapacitou zajistí svítivost obou světel.

Blatníky, zvonek nebo kryt řetězu do povinné výbavy sice nepatří, ale z hlediska vlastní bezpečnosti cyklisty policisté doporučují, aby jimi bylo kolo taky vybaveno. Kapitolou samo pro sebe je cyklistická přilba. Její užití je sice povinné pouze pro osoby do 18 let, ale také v tomto případě policisté doporučují, aby ji při jízdě užívali cyklisté všech věkových kategorií. Přilba by měla být pohodlná, lehká, měla by být pokud možno co nejvíc kulatá a hladká, aby se při nárazu předešlo jejímu roztříštění a také přenesla co nejvíce energie.

Přestože povinná výbava pamatuje na prvky, které cyklistu činí pro okolí pokud možno co nejviditelnějším (odrazky, světlomety, a další), každý další byť nepovinný reflexní prvek, který využije, zvyšuje jeho bezpečnost. Trh nabízí širokou škálu zboží z reflexního materiálu, ať to jsou např. batohy nebo potahy na batohy, reflexní pásky, šátky, a mnoho dalších. Navíc sportovní oblečení v dnešní době je reflexními prvky hojně opatřeno.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že na jízdním kole se jezdí při pravém okraji vozovky, pokud je zřízen jízdní pruh, stezka nebo jiný vymezený prostor pro cyklisty, je povinen je použít. Na stezce, která je společná pro chodce a cyklisty nesmí chodce ohrozit a pokud jsou na ní pruhy pro oba účastníky odděleny, používat pouze pruh pro něj vyhrazený. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

Nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy např. psa., případně vozit předměty, které znesnadňují jízdu na kole (např. nákupní tašky na řídítkách). Pokud cyklista hodlá přejet vozovku, přes kterou není vyznačen přejezd pro cyklisty, ale jenom přechod pro chodce, musí sesednout z kola. To je pouze malý výčet povinností, které cyklisté v silničním provozu mají. V neposlední řadě je třeba připomenout, že je na ně pohlíženo jako na řidiče a také oni se musí plně věnovat řízení (což se týká hovorových zařízení a sluchátek v uších) a nesmí v silničním provozu jezdit pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu, např. dávejte včas znamení a změně směru jízdy, ve skupině dodržujte dostatečné rozestupy, sledujte dobře vozovku. K ohleduplnosti vyzýváme také řidiče motorových vozidel. Vždyť jednou z mnoha zákonných povinností je: „Chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob, ani svůj vlastní“.

Zdroj: Policie ČR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.