BRUNTÁLSKO | Pálení čarodějnic je lidový zvyk plný ohně, jara, noci a lásky. Odehrává se v noci z 30. dubna na 1. května. Ta letos připadá na noc z neděle na pondělí, tedy na prodloužený víkend, protože 1. května je státní svátek.

Foto: Pixabay

Pokud máte v plánu zakládat na Čarodějnice oheň, oznamte nám akci předem. Právnické a podnikající fyzické osoby musejí pálení na volném prostranství hlásit na základě zákona, ostatním organizátorům ohlášení předem doporučujeme.Využít můžete jednoduchou aplikaci https://paleni.izscr.cz/ Ohlášení nám pomůže předejít planým výjezdům a naopak, pokud je to nutné, urychlí zásah jednotek.

Zároveň nezapomínejte na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně. Všichni si musí počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pokud nedodržíte zásady požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, můžete dostat pokutu až do výše 20 tisíc korun. Pokud svým jednáním navíc způsobíte požár, může se sankce vyhoupnout až na 25 tisíc korun.

Zdroj: HZS Olomouckého kraje