MSK | Podobně jako v minulých letech se i letos v předvečer prvního máje rozzáří desítky, možná i stovky ohňů a ohýnků po celém Moravskoslezském kraji. Poslední dubnový večer (úterý 30.dubna 2019) je tradičně zaměřen na pálení čarodějnic. Hrozí jak vznik požárů, tak neočekávaná zranění (popálení) účastníků čarodějnických veselic při zapalování větších ohňů, obohacených o velmi hořlavé látky, hlavně benzín a naftu. O to více, že letos budou ohně rozdělávány zřejmě ve větším mokru než v předchozích suchých ročnících.

Foto: Pixabay

V posledních letech jsme na území Moravskoslezského kraje naštěstí nezaznamenali dne 30. dubna žádný větší požár ani vážnější zranění v souvislosti s Pálením čarodějnic. To neznamená, že bychom měli polevit v preventivních opatřeních.
I tak je každá aktivita, která souvisí s ohněm, svým způsobem nebezpečná a riskantní. Platí to o požárech, které by mohly způsobit (nejen za neobvykle teplého a suchého počasí) právě ohně, přichystané „pouze“ na čarodějnice. Takové akce bývají spojeny, pokud nejsou organizátory přísně řízeny, i s vyhazováním hořících kusů větví, tyčí a jiného dřeva do vzduchu, někdy s petardami, o nalévání alkoholických nápojů k vyvolání uvolněnější atmosféry ani nemluvě.

Zvláště u větších akcí není od věci předem povolat požární hlídku z řad místních dobrovolných hasičů i s vozidlem/cisternou, hasiči také doporučují informovat o zapalování ohňů místní úřad a hlavně Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK). Elektronický formulář k nahlášení kontrolovaného pálení hasičům – tedy i čarodějnické vatry – je k dispozici na hlavní stránce HZS MSK (www.hzsmsk.cz) v pravém sloupci po rozkliknutí hnědavého banneru s názvem „PÁLENÍ KLESTÍ“.

HZS MSK sice nemůže vydávat nějaké zákazy pořádání podobných akcí, můžeme ale v této souvislosti připomenout několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli ve vlastním zájmu všichni účastníci čarodějnické veselice dodržovat:

– Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky, například benzín, naftu či líh. V minulosti bylo nejedno vážné zranění způsobeno tím, že se účastníkům oslav nechtěl oheň rozhořet či se jim zdál příliš malý, a proto použili tyto vysoce hořlavé látky, a došlo k nečekaně intenzivnímu vznícení s vysokými plameny. Popřípadě už lidé dopředu vydatně polili dřevo, připravené k zapálení.

– Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů – ohraničeno kameny a pruhem širokým nejméně 1 metr zbaveným jakýchkoliv hořlavin – pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů – a vzdálené minimálně 50 metrů od kraje lesních porostů. V případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný – tedy 100 metrů. A dvojnásobná opatrnost se dosud vždy vyplatila…

– Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov (a hořlavých materiálů, třeba hromad palivového dřeva či prken), neboť kvůli odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí například zapálení střechy, zvláště při letošním extrémně suchém počasí. Pro zajímavost lze v této souvislosti připomenout nařízení platné z doby pomazaného císaře Josefa II., kdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.

– Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru, zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek atd. Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran – jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.

– Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. A pozor! I rodiče mohou být podle § 78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.

– Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit místo pálení můžete až poté, co ohniště důkladně uhasíte – ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé uhlíky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí. Hasiči musí téměř každý rok dohašovat ohniště, která byla po veselici ponechána bez dozoru svému osudu. Nejednou takto může dojít ke vzniku drobných požárů.

– Rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá se stále větší oblibou. Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické “radůstky” však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mnohdy způsobí nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění. V první řadě používejte výhradně pyrotechniku uvedenou legálně do oběhu, podomácku vyrobené pyrotechnice se ve vlastním zájmu vždy zdálky vyhněte. Rozhodně nevhazujte zábavní pyrotechniku do ohně. Zvláště nebezpečná je pak situace, kdy se zábavní pyrotechnikou manipulují osoby pod vlivem alkoholu či jiných drog. A je samozřejmé, že zábavní pyrotechnika rozhodně nepatří do rukou dětem.

– S pálením čarodějnic je také bohužel dosti často spojeno pálení pneumatik a plastových lahví. Tento zlozvyk velmi poškozuje životní prostředí a může mít i neblahé zdravotní následky. Stejně jako pálení jiných materiálů obsahujících chemické látky, také pálení pneumatik je zákonem přísně zakázáno a sankce mohou v tomto případě dosáhnout až do výše několika desítek tisíc korun.

– Mnohde lidé při pálení čarodějnic přeskakují vatry. Tato riskantní zábava může způsobit, že se vznítí část vašeho oděvu. Pokud v tomto případě nemáte po ruce dostatek vody, popř. jiné hasební látky, je vhodné použít pravidlo “Zastav se, lehni si a kutálej se!” Pokud vám hoří oděv, neutíkejte – během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na zem a pro ochranu obličeje si ho zakryjte dlaněmi (dlaně nepřikládejte na tvář pouze v případě, že hoří rukávy oblečení). Válejte se, dokud plameny neuhasnou – válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření. Je-li po ruce deka, nebo jiná vhodná textilie (nesmí to být textilie z umělých látek), lze ji také použít k uhašení hořícího oděvu.

Pokud má pálení čarodějnic třeba jen rodinný charakter, je vhodné si připravit dopředu v blízkosti ohně několik kbelíků s vodou (či pískem) – i když žádný požár nevznikne, může voda posloužit například k osvěžení a mytí rukou a po ukončení akce k důkladnému zalití zbytků žhavých uhlíků.

Zdroj: HZS MSK