MSK | Moderní techniku, speciální obleky a další vybavení dostali nejen profesionálové, ale také dobrovolní hasiči. Moravskoslezský kraj tak pokračuje ve zvyšování bezpečnosti v regionu. V roce 2018 kraj hasičům daroval majetek v celkové hodnotě 44,1 milionu korun.

Foto: MSK

Ve středu 28. listopadu 2018 převzali zástupci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a zástupci jednotek sboru dobrovolných hasičů dary, které jim výrazně pomohou při jejich činnosti.

„Když vše běží, jak má a nic se neděje, tak o hasičích ani nevíme, je relativní klid. Je ale na místě si připomínat, že jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů jsou nepřetržitě v pohotovosti. Hasiči jsou připravení během několika vteřin vyrazit ať už k požáru, k dopravní nehodě nebo třeba k velké vodě. Je tedy nutné, aby bylo jejich vybavení ve stoprocentním stavu a na špičkové technické úrovni,“ uvedl hejtman kraje Ivo Vondrák a dodal, že nejvíce financí šlo letos hasičům na modernizaci krajského IBC. „Přes 22 milionů korun šlo na obnovu a doplnění audiovizuálního vybavení v integrovaném bezpečnostním centru. V této oblasti jdou technologie velmi rychle dopředu a pro zajištění bezpečnosti je nutné jít s dobou a tuto techniku neustále modernizovat,“ řekl hejtman kraje Ivo Vondrák.

Slavnostního předávání techniky se v centrální hasičské stanici v Ostravě- Zábřehu zúčastnili i šéfové krajských hasičů. „Podpora Moravskoslezského kraje pro nás samozřejmě důležitá. Měsíčně krajští hasiči zasahují průměrně u 164 požárů, 167 dopravních nehod a dalších 900 krizových situací, a to nepočítáme další události. Ročně vyjíždíme k cca 22 tisícům případů. Když přijdou živelné pohromy, jako před pár lety povodně, resp. v nedávné době větrné smrště, je kvalitní vybavení opravdu nepostradatelné. Jedním z letošních nejnákladnějších zařízení, které jsme mohli díky kraji pořídit, je plynový chromatograf s hmotnostním detektorem za více než 6 a půl milionu korun.
Díky tomuto přístroji například můžeme identifikovat neznámé těkavé organické látky při mimořádných událostech, identifikovat a stanovovat koncentrace bojových chemických látek a jejich sloučenin, rozpoznávat přítomnost akcelerantů hoření při zjišťování příčin požárů, určovat koncentrace ropných látek ve vodách a půdách, zjišťovat koncentrace metanolu v lihovinách a v neposlední řadě identifikovat drogy a jejich sloučeniny,“ vysvětlil ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček.

V letošním roce získali od kraje profesionální hasiči vybavení za více než 38 milionů korun. Jednalo se například o 4 vodní skútry včetně záchranných platforem a přívěsu pro jejich přepravu, speciální ochranné obleky a obleky včetně příslušenství pro práci ve vodě nebo moderní hydraulickou vyprošťovací sadu.

„Dnešek je pro dobrovolné hasiče velmi důležitý. Do celkem 42 obcí v regionu přerozdělíme techniku, která bude významným pomocníkem při naší práci. Celkově je v Moravskoslezském kraji 363 dobrovolných jednotek požární ochrany a v nich 5 195 dobrovolných hasičů, kteří jsou připraveni být kdykoliv k dispozici. Těší mě, že vedení kraje o naší práci ví a podporuje ji,“ řekl starosta Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Leo Kuběna.

Jednotkám sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí věnuje Moravskoslezský kraj vybavení za skoro 5 a půl milionu korun. Symbolického předávání se za kraj zúčastnil náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška, který přiblížil, jaké vybavení Moravskoslezský kraj hasičům letos pořídil. „Dobrovolní hasiči mají ode dneška k dispozici celkem 18 termokamer, 28 automatizovaných externích defibrilátorů, 10 průmyslových mokro-suchých vysavačů a šest desítek speciálních obleků. Věřím, že jim všechny tyto dary v práci pomohou. Činnost dobrovolných hasičů je pro bezpečnost v regionu velmi důležitá a Moravskoslezský kraj bude v její podpoře pokračovat i v budoucnu,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.