VRBNO POD PRADĚDEM | Ve středu 28. listopadu 2018 převzali zástupci Jednotek sboru dobrovolných hasičů a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje dary, které jim výrazně pomohou při jejich činnosti. Jednalo se různé vybavení podle potřeb a zaměření činností jednotek, které zakoupil Moravskoslezský kraj. Slavnostního předávání se účastnili i zástupci z Vrbna pod Pradědem. Tímto dnem disponuje jednotka hasičů z Vrbna pod Pradědem, která je předurčená pro práce u dopravních nehod přístrojem AED.

Foto: Hasiči Vrbno pod Pradědem

Jedná se o Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED), který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou. V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací.

Prostřednictvím AED je možné podat kontrolovaný elektrický výboj – defibrilaci, který může obnovit normální srdeční rytmus. Mimo jiné je přístroj schopen hodnotit jakýkoliv srdeční rytmus pacienta a tepovou frekvenci. Využití přístroje je širokospektré a jednotce umožní kvalitnější monitoraci pacienta do doby dojezdu zdravotnické záchranné služby na místo události.