MSK | Jelikož současná proti epidemiologická opatření hasičů Moravskoslezského kraje neumožňují přímá setkávání s veřejností, a tím nedochází ani k preventivně výchovné činnosti, která se zaměřuje nejen na děti, ale i na dospělou populaci, rozhodli se hasiči pro jiný, a snad i zábavný způsob předávání základních znalostí z požární prevence, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. 

Foto: HZS MSK

Seznámení s pravidly a informacemi nezbytnými pro přihlášení do soutěže budou k nalezení na všech sociálních sítích HZS MSK, jako jsou Facebook, Twitter a samozřejmě i webové stránky HZS MSK. 

Soutěž začíná symbolicky v „Den požární bezpečnosti“, který připadá na pátek 13. srpna 2021. Každý pátek, po dobu 10 týdnů, bude zveřejněno jedno téma a jedna otázka. Soutěž potrvá do 22. října 2021 a aktivně se může zapojit každý zájemce nejpozději 10. září 2021, kdy bude zveřejněna 5. otázka, a zároveň bude možno odpovědět i zpětně na předchozí 4 otázky. 

Soutěž je formou vědomostního testu z hasičských oblastí, kterými jsou požární prevence, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém. Ke zveřejněnému tématu se vždy zobrazí jedna otázka s nabídkou 3 odpovědí, z nichž pouze jedna odpověď bude ta správná. Soutěžící se okamžité doví, zda odpověděl správně. Nesprávná odpověď nebude bránit v pokračování v soutěži, ale odeslanou odpověď již nebude možno opravit.

Po ukončení soutěže, budou vylosování tři vítězové, kteří odpoví správně na co nejvíce otázek. Poděkování patří společnosti Třinecké železárny a.s., která do soutěže darovala výhry v podobě tabletů.

Zdroj: HZS MSK